ประธาน กมธ.ติดตามงบ ท้วง คำสั่ง มท.เอื้อเอกชน

​นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ท้วงหนังสือคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่มีถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานของบริษัทเอกชนรายหนึ่งทั่วประเทศเกือบ 7 หมื่นคนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้นั้น ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนทั้ง ๆที่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนังสือดังกล่าวตนมีความเห็นว่า บริษัทเอกชนรายนั้นมีขีดความสามารถในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานของตนเองได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องมาเบียดบังวัคซีนในส่วนที่จัดไว้เพื่อบริการประชาชนเลย ถ้าหากกระทรวงมหาดไทยมีความปรารถนาดีจะสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัคซีนเพิ่มก็น่าจะจัดหาวัคซีนสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็นด่านหน้าในพื้นที่ เพราะขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย

​ดังนั้น การที่มหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัคซีนให้กับเอกชนรายใหญ่นั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและจะถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายเดียว นายไชยา กล่าวในที่สุด