“สกุณา” ชี้รัฐหมดทางแก้ปัญหาลัมปีสกิน เผยโรคระบาดสัตว์ทำเกษตรกรสูญรายได้ วัว ควายล้มตายรายวัน

นางสาวสกุณา สาระนันท์ ส.ส. สกลนคร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พบว่าปัญหาการระบาดของโรคลัมปีสกินใน โค กระบือ ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรอย่างมาก ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ ทั้งนี้ด้วยวิถีเกษตรกร การเลี้ยงวัวเหมือนการลงทุน เพราะวัวเจริญตามวัย หมายถึงการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เพราะการลงทุนในวัวเหมือนการฝากเงิน ยิ่งวัวเติบโตเท่าไหร่ก็หมายถึงดอกผลที่งอกงามตามไปด้วย แต่เมื่อเกิดโรคระบาด โคและกระบือ จำนวนมากล้มตาย ส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก แม้จะได้รับการชดเชยแต่ก็ไม่เพียงพอกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญน้อยมาก รวมทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ตัดสินใจไม่ได้ เพราะต้องรอนโยบายที่ชัดเจนจากส่วนกลาง ดังนั้นการช่วยเหลือเกษตรกรจึงไม่คืบหน้า หาก ส.ส.จะไปเร่งให้หน่วยงานแก้ปัญหาก็จะถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำ ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้ทำ อาจจะถูกร้องถอดถอน จึงได้แต่ร่วมกันกับชาวบ้านในการดูแลกันไป

นางสาวสกุณา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับปศุสัตว์จังหวัด เร่งการฉีดวัคซีนให้กับโค กระบือ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์ที่ยังไม่เป็น เป็นเพียงมาตราการในเบื้องต้นเท่านั้น ในขณะเดียวกันหาก โค กระบือ ที่ติดเชื้อไปแล้วก็รักษาตามอาการ ดังนั้นทุกวันจะมีเกษตรกรหลายพื้นที่ ยืนดูโค กระบือของตัวเองไม่ต่ำกว่า 300-400 ตัว ที่ล้มตายลง ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นรัฐบาลยังหลงทิศหลงทาง หมดปัญญาแก้ปัญหา ดีแต่จ่ายเงินชดเชย เกษตรกรไม่ได้ดีใจที่ได้เงินชดเชย แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรอยากได้ยารักษาโรคและความมั่นคงในชีวิตมากกว่า