หมอทศพร เสรีรักษ์ พร้อมแพทย์เพื่อมวลชน พาคนไร้บ้าน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ณ อาคาร 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” สำหรับกลุ่มบุคคลในองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนระยะที่ 1 และเลือกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน ซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดได้ถึง 5,000 คนต่อวัน เพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก นั้น
.
ด้าน นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กลุ่มแพทย์เพื่อมวลชน (พมช.) นำกลุ่มผู้เปราะบาง คนไร้บ้านบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
.
นายแพทย์ทศพร กล่าวว่า กลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีโทรศัพท์ หรือ สมาร์ทโฟน ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ทำให้ขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีน ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ตนและทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อมวลชน (พมช.) ได้ไปพบปะเยี่ยมเยียนที่บริเวณหัวลำโพงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จึงพามารับการฉีดวัคซีนในวันนี้