นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องการประชุมสภาฯต่อความเป็นห่วง ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด-19

วันนี้ พรรคเพื่อไทยได้ จัดให้มีการร่วมหารือ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรค ผ่านระบบ ZOOM

ด้วยความเป็นห่วง ต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ “โควิด” และความห่วงใย ต่อความเดือดร้อน ที่พี่น้องประชาชนในประเทศ กำลังเผชิญอยู่

ที่ประชุม ได้ตระหนักถึง ภารกิจของพวกตนที่มีต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และด้วยความห่วงใย ที่มีต่อการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐบาล ในเรื่อง การบริหารจัดการโรคระบาด และการเยียวยา ดูแลการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จึงเห็นสมควร เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฏร ตามที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ออกหมายนัดเชิญประชุม

และให้ถือ โอกาสนี้ ให้ใช้สภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ ปรึกษา หารือ และช่วยกันหาทางออก เพื่อ ช่วยเหลือประชาชน

โดยเฉพาะ ปัญหาสำคัญ ที่เกิดจากการดำเนินการของรัฐบาล เสมือนการประกาศ ควบคุมพื้นที่พิเศษ และไซต์ก่อสร้างต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร(เสมือนการล็อคดาวน์ พื้นที่) ทำให้เกิด ปรากฎการณ์ “ผึ้งแตกรัง” ซึ่งอาจมีผลให้เกิดการแพร่ระบาดไปกว้างขวางขึ้น

จึงมีดำริให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมหารือหาทางออกให้ประชาชน ในวันนัดประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
29 มิถุนายน 2564

https://www.facebook.com/100006138335867/posts/2940912192790030/?d=n