นพดล ชื่นชมสำนักงานอัยการสูงสุดที่เร่งตรวจสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา หวังองค์การเภสัชกรรมเร่งเดินหน้าเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาต่อไป

นายนพดล ปัทมะ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ต่างประเทศ กล่าวถึงการที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจร่างสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จภายในไม่กี่วันนั้น ตนขอขอบคุณและชื่นชมที่ท่านตระหนักในสถานการณ์และความเร่งรีบในกระบวนการจัดหาวัคซีนและทำงานเร็วมาก และหวังว่าองค์การเภสัชกรรมจะเร่งรัดเดินหน้าทำสัญญาซื้อวัคซีน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงต้นเดือนสิงหาคมตามที่เคยกล่าวไว้ เพราะกระบวนการรอยืนยันยอดสั่งซื้อวัคซีนจากโรงพยาบาลเอกชนนั้น เชื่อว่าสามารถทำให้กระชับขึ้นมาได้ และถ้าตราบใดที่ยังไม่เซ็นสัญญาซื้อวัคซีนก็ยังเริ่มนับหนึ่งไม่ได้ จึงขอเรียกร้องให้เร่งรัดกระชับขั้นตอนการทำงานเนื่องจากในขณะนี้สถานการณ์การติดเชื้อโควิดวิกฤติแล้ว การบริหารงานก็ควรให้เป็นไปตามสถานการณ์และความฉุกเฉินด้วย แต่ละวันที่ผ่านไปหมายถึงชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยนับแสนนับล้าน และที่น่าเห็นใจที่สุดคือแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขที่ดูแลชีวิตคนไทยและทำงานหนักเสียสละอย่างมาก เราต้องดูแลคนที่จะดูแลพวกเรา รัฐบาลต้องรีบหาวัคซีนต่างๆมาให้มากที่สุดรวมทั้งวัคซีน mRNA ตามที่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเรียกร้องก็จะช่วยชีวิตคนได้จำนวนมาก “ตนเชื่อว่าเมื่อเซ็นสัญญาแล้วก็จะเริ่มกระบวนการจัดหาวัคซีนทางเลือก และภาครัฐควรเจรจาจัดหาวัคซีนมาให้เร็วที่สุด ยิ่งถ้าได้เร็วกว่าไตรมาส 4 ก็ยิ่งดี ภาครัฐเรียกร้องให้ประชาชนการ์ดอย่าตก ประชาชนก็ร่วมมือและทำหน้าที่ของตน ดังนั้นเมื่อเวลาประชาชนเรียกร้องให้ภาครัฐกลั่นความสามารถและประสิทธิภาพออกมาเพื่อจัดการกับปัญหา เราก็หวังว่าในเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานนี้ประชาชนจะได้เห็นความตั้งใจและประสิทธิภาพในการดำเนินการ”