ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๙ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ