ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๐ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ