ประธาน กมธ.ติดตามงบฯ จี้รัฐบาลเปิดสัญญา ‘โมเดอร์นา’ ต้องโปร่งใส ยันประชาชนต้องได้วัคซีนคุณภาพอย่างเท่าเทียม

     
นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติให้นำเข้าวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ เป็นวาระลับที่สุด โดยให้ความเห็นชอบให้องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ทำความตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาว่า ในฐานะประธานคณะ กมธ.ติดตามงบฯ ขอเรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยสัญญาการสั่งซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งตัวเลขจำนวนยอดสั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญา เรื่องนี้ไม่สมควรเป็นเรื่องลับที่สุด เพราะประชาชนมีสิทธิที่จะต้องรู้ว่าจะมีวัคซีนเข้ามาเท่าไหร่ ราคาต้นทุนเท่าไหร่ ประชาชนจะต้องจ่ายเท่าไหร่สำหรับวัคซีนทางเลือก ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงแล้วประชาชนต้องได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยรัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม

นายไชยา กล่าวว่า ไทยอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ประชาชนไม่เชื่อมั่นในวัคซีนที่รัฐบาลจัดหา จนต้องยอมควักเงินจ่ายค่าวัคซีนเอง ซึ่งมียอดจองวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ จนระบบล่มภายในไม่กี่นาที ปรากฎการณ์นี้หมายถึงความไม่เชื่อถือในคุณภาพวัคซีน Sinovac ที่รัฐบาลกำลังโฆษณาชวนเชื่อว่า ฉีด 3 เข็มเทียบเท่ากับ Pfizer ทั้งๆที่อาจารย์แพทย์หลายท่านทักท้วงว่า ไม่สามารถต้านไวรัสกลายพันธ์ุได้ และแทนที่รัฐบาลโดยเฉพาะ ศบค.จะรีบจัดหาวัคซีนตัวใหม่ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี mRNA ที่ยืนยันว่าต้านสายพันธุ์ใหม่ๆได้ กลับสั่งซื้อวัคซีนเกรด C เพิ่มมายัดเยียดให้กับประชาชน

“การประชุมลับในวาระพิจารณาทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ มีวาระซ่อนเร้น จึงขอให้ ศบค.เปิดเผยตัวเลขเพื่อเปรียบเทียบราคาวัคซีนทุกตัวที่รัฐบาลสั่งซื้อทั้งหมด และเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน” นายไชยากล่าว