ตัวแทนพรรคเพื่อไทย สมุทรปราการ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ วีรบุรุษอาสาดับเพลิงกู้ภัย ที่วัดทุ่งครุ

ดร.ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย อดีต ส.ส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย นายษรกฤต ผลลูกอินทร์ นายกฤษณ์ อิสสระชานน สมาชิกพรรคเพื่อไทย และสมาชิกพรรคเพื่อไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (น้องพอส) วีรบุรุษอาสาสมัครดับเพลิง ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานบริษัทหมิงลี่เคมีคอล จำกัด ที่ศาลา 5 วัดทุ่งครุ ทั้งนี้ ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยสมุทรปราการ ได้มอบเงินบริจาค มอบให้แก่ครอบครัววีรบุรุษอาสาสมัครดับเพลิง

อนึ่งในช่วงบ่าย นายวรชัย เหมะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย สมุทรปราการ นางสาวนุสรา ยังตรง อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย นายณัฐภาคย์ เนียมสุวรรณ และสมาชิกพรรคเพื่อไทยเขต 4 จังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านผู้อพยพและอาสากู้ภัย ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ในพื้นที่สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พร้อมมอบอาหาร น้ำดื่ม และเงินสนับสนุนแก่ทีมงานอาสากู้ภัยเพื่อเป็นกำลังใจด้วย