ส.ส. ‘สรัสนันท์’ พร้อม กมธ.ต่างประเทศ ดันนโยบายสร้างไทยเป็นจุดหมายเกษียณวัยโลก หวังฟื้นเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยวระยะยาว เล็งแก้ กม.ตรวจคนเข้าเมือง

นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เข้าพูดคุยกับนาง Helena Budliger Artieda เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยถึงเรื่องนโยบายการย้ายถิ่นฐานเพื่อให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสในการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจ ดึงผู้สูงอายุชาวต่างชาติ (pensioners) จากประเทศที่ร่ำรวยมาพำนักระยะยาวในประเทศไทย ด้วยการวางจุดยืนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของเกษียนวัยและศูนย์การแพทย์ของผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Retirement Destination and Medical Hub for Elderlies)

นอกจากนี้ยังมองไปถึงอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่ง คือ คนที่ทำงานผ่านระบบออนไลน์สามารถทำงานที่ใดก็ได้บนโลก หรือ Digital Nomads เนื่องจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 นำมาซึ่งการทำงานแบบ Work From Home (WFH) มากขึ้น ทำให้เกิดวิถีชีวิตลักษณะใหม่ ทำงานจากระยะไกลที่ไหนก็ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ คนกลุ่มนี้มีศักยภาพด้านการเงินที่พร้อมจับจ่าย มีความต้องการที่อยากจะอยู่ประเทศที่สวยงาม และประเทศไทยคือหนึ่งในนั้น

นางสาวสรัสนันท์ มองว่านี่เป็นโอกาสและทางรอดของการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านสาธารณสุข การบริการที่เป็นมิตร ค่าครองชีพที่ไม่สูง รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งเป็นที่สนใจในสายตาชาวต่างชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังมีกฎหมายที่ล้าหลัง ยุ่งยาก ไร้ประสิทธิภาพ วิถีปฏิบัติการตรวจลงตราวีซ่าที่ไม่อำนวยความสะดวกอย่างสิ้นเชิง เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพำนักแบบระยะยาวมาโดยตลอด ดังนั้นการแก้ไข พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงต่างๆ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ค. 2564 นางสาวสรัสนันท์จึงนำเรื่องนี้เข้าอภิปรายในกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย, กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตนเชื่อว่าแม้หนทางในการเตรียมความพร้อมจะอีกยาวไกล และคาดว่าจะสำเร็จและสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายของกลุ่มคนเหล่านี้จากทั่วโลกได้ไม่ยาก พร้อมทั้งขอบคุณ นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี และประธาน กมธ.การต่างประเทศ ที่ให้โอกาสนำเรื่องเข้าที่ประชุมพร้อมทั้งให้ความสนับสนุนแนวทางนี้อย่างเต็มที่