นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านดังนี้

ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วยหัวหน้าพรรค,เลขาธิการพรรค,ที่ปรึกษาและต้วแทนพรรคได้จัดการประชุมระบบ ZOOMเพื่อหารือสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีวาระการประชุมคือ

วาระการประชุม

 1. ประเมินสถานการณ์รัฐบาล การระบาดของโควิด-19 และแนวโน้มสถานการณ์ต่อจากนี้ ความขัดแย้ง ความล้มเหลว และจังหวะก้าวของฝ่ายค้าน
 2. การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ม. 151 (นายกฯ VS ทั้งคณะ VS รายบุคคล
 3. อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
 2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
 3. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
 4. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
 5. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
 6. นายนิคม บุญวิเศษ
 7. นายภูมิธรรม เวชยชัย
 8. นายชัยธวัช ตุลาธน
 9. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
 10. นายชูศักดิ์ ศิรินิล
 11. นายวิรัตน์ วรศสิริน
 12. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
 13. น.ส.นภาพร เพ็ชรจินดา
 14. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ

สรุปผลการประชุม

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมายนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานที่ประชุม
ดำเนินการประชุมเวลา11.00น

ผลการประชุม
สรุปมติประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน

 1. ที่ประชุมมีมติเห็นว่า สถานการณ์ประเทศในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤตขั้นสูงสุด ประชาชนกำลังล้มตาย ประเทศกำลังเสียหายยับเยิน จากการระบาดของโควิด-19 โดยทั้งหมดเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดและล้มเหลวของรัฐบาล จนไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์ย่ำแย่มากไปกว่านี้ได้
 2. พรรคร่วมฝ่ายค้านจึงเห็นร่วมกันว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าเพื่อความรอบคอบและความครบถ้วนของประเด็นการอภิปราย รวมถึงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน จึง
  เห็นสมควรเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในการร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
  โดย เสนอให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโดย ส่งข้อมูลความผิดพลาด ล้มเหลว รวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นมายังพรรคร่วมฝ่ายค้าน

โดยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็น “การอภิปรายไม่ไว้วางใจร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชน ข้าราชการ และพรรคร่วมฝ่ายค้าน” ในการหยุดยั้งรัฐบาลที่ล้มเหลว

 1. ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พรรคร่วมฝ่ายค้านจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน โดยจะนำเสนอท่าทีและความเห็นต่อสถานการณ์ประเทศต่อไป โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 เวลา 10.00 น. ส่วนรูปแบบการประชุมนั้นจะเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

4.หลังจากสภาเปิดให้มีการร่วมประชุมได้ ….จะได้แจ้งความคืบหน้าให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

พรรคร่วมฝ่ายค้าน
12 กรกฎาคม2564