พิษโควิดทำช้างไทยตกงาน เพื่อไทยวอนรัฐช่วยด่วน แนะจ่ายเยียวยา 6 เดือน อุดหนุนสินค้าเกษตรช่วยช้าง

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ร่วมด้วยทีมงานนายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพูดคุยรับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องคนเลี้ยงช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีการปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งทั่วประเทศ ปางช้างไม่สามารถแบกรับภาระค่าเลี้ยงดูช้างและควาญช้างได้ โดยพบว่า ที่ อ.ท่าตูม มีช้างตกงานกลับภูมิลำเนามาอย่างน้อยกว่า 300 เชือก และยังมีช้างรวมถึงควาญช้างจากหลายจังหวัดเมืองท่องเที่ยวมาพักอยู่ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวนมาก จากเดิมที่ช้างและควาญช้างทำงานเป็นคู่กัน มีรายได้เดือนละประมาณ 9,000-15,000 บาทต่อคู่ เมื่อประเทศไทยปิดการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี 6 เดือน ควาญช้างขาดรายได้อย่างหนักและไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานเสริมอย่างอื่นเพราะต้องอยู่กับช้างตลอดทั้งวัน จึงไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารให้กับช้างได้

นายชนินทร์ กล่าวว่า แม้ศูนย์คชสารจะได้งบประมาณอุดหนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่เมื่อมีช้างกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก งบประมาณจึงไม่เพียงพอ จึงอยากให้รัฐออกมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

  1. จ่ายเงินเยียวยาให้คนเลี้ยงช้างที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากขาดรายได้มากกว่า 1 ปี 6 เดือน โดยปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนช้างแบบฝัง micro-chip กับกรมปศุศัตว์ราว 3,700 เชือก
  2. สร้างกลไกตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีมากอยู่ในตลาด เช่น สับปะรด หรือข้าวโพด มาสนับสนุนเป็นอาหารให้แก่ช้างที่ตกงานอยู่ในปัจจุบัน

3.หารือร่วมกับหน่วยงานเกษตรท้องที่ ในการจัดหาพื้นที่ของรัฐในระยะใกล้เคียงที่ไม่ได้ใช้งาน นำมาเร่งปลูกหญ้า เพื่อใช้สลับเป็นอาหารช้างสนับสนุน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4.เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้าง “กินอยู่กับช้าง” ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของคนเลี้ยงช้างมาถ่ายทอด เพื่อต่อยอดการสร้างงานให้ควาญช้างและช้างตกงานที่กลับมาบ้าน

“โควิด-19 เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบทุกหย่อมหญ้า การช่วยเหลือเยียวยาต้องเข้าถึงครอบคลุมทุกกลุ่มและต้องทันการณ์ หากปล่อยให้สถานการณ์บานปลายนอกจากพรากชีวิตคน ช้างไทยที่เป็นมรดกของชาติ และสัตว์คู่บ้านคู่เมือง อาจล้มหายตายจากไปด้วย” นายชนินทร์กล่าว