ตายเป็นใบไม้ร่วง เปลี่ยนม้าเถอะครับ

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อวานเห็นตัวเลขที่ศบค.แถลง จำนวนผู้ตายด้วยโควิดสูงขึ้นถึง 141 คน และในวันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มถึง 11,397 คน สถิติอย่างนี้ เรียกกันว่า “ตายเป็นใบไม้ร่วง” และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น ๆ ในชีวิตการทำงานของผม ได้ผ่านการรับราชการมา 27 ปี และทำงานการเมืองมา 20 ปี รวม 47 ปี ไม่เคยพบวิกฤตของประเทศครั้งใดหนักหนาสาหัสเท่าครั้งนี้ ประชาชนประสบกับวิกฤตของชีวิต ทั้งวิกฤตสุขภาพ และวิกฤตเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน และที่ผ่านมา ไม่เคยเห็นรัฐบาลใด นายกรัฐมนตรีคนใด ถูกประชาชนก่นด่า สาปแช่งมากเท่ากับรัฐบาลนี้ โดยมี นายกรัฐมนตรี ที่ชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผมคงไม่ต้องตอกย้ำในประเด็นใดถึงความบกพร่อง ผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ และมีพฤติการณ์ส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่โปร่งใส ในการบริหารจัดการโควิด/วัคซีน เพราะ TDRI ได้ประเมินผลงานรัฐบาลไว้อย่างเป็นระบบในทางวิชาการ ว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่อง
ผิดพลาดอย่างไร รวมทั้งจะต้องหาผู้รับผิดชอบในความผิดพลาด บกพร่องนั้น นั่นเป็นหลักฐานในทางวิชาการ จาก TDRI ส่วนหลักฐานเชิงประจักษ์ในทางปฏิบัติ คือการเคลื่อนไหวของ “หมอ”

“หมอ” เป็นนักรบด่านหน้า ยังไม่ไว้วางใจแม่ทัพของตนเอง กองทัพนั้นก็ไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความเชื่อมั่น ไม่มีพลังที่จะต่อสู้กับข้าศึกได้ ทั้งเหตุผลทางวิชาการและเหตุผลจากผู้ปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้สถานการณ์เฉพาะหน้าขณะนี้ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนม้ากลางศึก ก็ต้องเปลี่ยน เพราะความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยสำคัญสูงสุดที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เป็นผลสำเร็จ บทสรุป ถ้าทหารไม่ไว้วางใจแม่ทัพเสียแล้ว สู้ไป ก็มีแต่ตายกับตาย
เปลี่ยนม้าเถอะครับ