นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวสรุปผลการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน 19 ก.ค. 2564

 1. สืบเนื่องจากมติพรรคร่วมฝ่ายค้านในการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน 2564 ก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ
 2. พรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ จะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล โดยเห็นว่าประเด็นสำคัญจะเกี่ยวข้องกับความผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ความสามารถ ไร้ศักยภาพ รวมถึงการส่อไปทางทุจริตคอร์รัปชั่นบนชีวิตของประชาชน โดยจะมุ่งเป้าไปที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียของชีวิตประชาชน ประชาชนที่ติดเชื้อก็ตายเพราะโควิด-19 ประชาชนที่ไม่ติดเชื้อก็ตายเพราะอดอยาก
 3. การอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการอภิปรายร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อหยุดยั้งความล้มเหลว อันจะนำมาสู่ความล่มสลายของประเทศ จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชน ข้าราชการ ร่วมกันส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านทางสำนักงานหัวหน้าพรรคของทุกพรรคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 4. พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับการหยุดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งๆที่ปัจจุบันเป็นภาวะวิกฤตของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวแทนของประชาชนต้องร่วมกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดให้กับประเทศร่วมกันต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 2. วันมูหะมัดนอร์ มะทา
 3. พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
 4. สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
 5. นิคม บุญวิเศษ
 6. ภูมิธรรม เวชยชัย
 7. ประเสริฐ จันทรรวงทอง
 8. ชัยธวัช ตุลาธน
 9. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
 10. พิชัย นริพทะพันธุ์
 11. วิรัตน์ วรศสิริน
 12. ชลน่าน ศรีแก้ว
 13. สุทิน คลังแสง
 14. เผ่าภูมิ โรจนสกุล
 15. เกศปรียา แก้วแสนเมือง