อนุสรณ์ แนะ รัฐบาล ดู โคกขามโมเดล ปฏิบัติการเชิงรุกแบบครบวงจร ตรวจค้นหา รักษา ป้องกันโควิด-19

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ปัญหาความล่าช้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ว่า มาตรการล็อกดาวน์ใช้บังคับมาครบ 14 วัน แต่ความจริงล็อกดาวน์ มาแล้ว 21 วัน ไม่ใช่ 14 วัน เพราะเริ่มล็อกตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน ผลก็อย่างที่เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมือง ว่า มาตรการล็อกดาวน์ 14 วันไม่ทำให้โควิดอ่อนกำลังลงอย่างที่โฆษณา จำนวนผู้ป่วยช่วงล็อกดาวน์สูงกว่าช่วงก่อนล็อกดาวน์ ถือว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ที่สำคัญรัฐบาลไม่สามารถกำหนดเส้นตายว่าจะล็อกดาวน์ไปอีกกี่วัน กี่เดือน รัฐบาลควรปฏิบัติการเชิงรุกแบบครบวงจร ในการตรวจค้นหา รักษา ป้องกันโควิด-19 แบบโคกขามโมเดล ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทุกคนที่มาเข้ารับบริการหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบประวัติบันทึกข้อมูลในระบบเบื้องต้นแล้ว ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการหรือขั้นตอนที่เรียกว่าตรวจค้นหา รักษา ป้องกัน คือตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ  Antigen Test Kit (ATK) จากนั้นนั่งรอผลประมาณ 15 นาที ถ้าผลเป็นลบก็ให้ไปต่อที่การฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนแล้วก็นั่งพักรอสังเกตุอาการจนครบ 30 นาที เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกลับบ้าน ขณะที่ผู้ที่มีผลเป็นบวกจะต้องเข้าสู่ห้องแยกกักตัวชั่วคราว เพื่อคัดกรองอาการของโรคทันที และทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้ติดเชื้อรายนั้นต้องให้ยาหรือไม่ ถ้าต้องให้ยาควรเป็นยาฟาวิพิราเวียร์ หรือฟ้าทลายโจร และต้องใช้วิธีการกักตัวในแบบใด Home Isolation , Community Isolation
โรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก โมเดลนี้ จะทำให้สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ครอบคลุมรวดเร็วขึ้น
 
“รัฐบาลต้องทำงานแข่งกับเวลา ลำพังการยกระดับล็อกดาวน์เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆหรือขยายจังหวัดสีแดงเข้มออกไปมากเพียงใด ถ้าการฉีดวัคซีนยังล่าช้า จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ได้” นายอนุสรณ์ กล่าว