‘ภูมิธรรม’ ชี้อย่าเอาการเมืองมาใช้จนเป็นอุปสรรคขวางการช่วยเหลือ ปชช.

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขานุการผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การแสดงความเห็นวิจารณ์การตัดคืนงบประมาณไปสู่งบกลาง เพื่อให้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ ไปใช้ เพื่อแก้”วิกฤติโควิด”ที่กำลังรุนแรง
..กลับถูกมองด้วยความแคลงใจจากบางส่วนว่า

อยากเสนออีกแง่มุมมองให้พิจารณา มากกว่าโยนข้อหา กล่าวหาให้ร้ายกัน เพราะจะเป็นการบั่นทอนการ
ทำงานร่วมกันโดยไม่จำเป็น

วิกฤติที่สุดวันนี้คือ
“วิกฤติโควิด” ชีวิตและความทุกข์ปช.วันนี้สุดจะกล่าว

การเสนอรวมทรัพยากรไปให้ผู้มีหน้าที่แก้ปัญหาให้ปช.มิใช่เรื่องผิด
ถ้ามีปัญหาเราคงต้องมาเล่นงานคนที่บกพร่องกันอีกครั้ง

ไม่อยากให้เอา”การเมือง”มาใช้จน เป็นอุปสรรคที่ขวางความพยายามช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ปช.

ขอเสนอข้อคิดให้…ผู้หวังดีต่อบ้านเมือง…

“มีกันไม่มากนัก
พยายามสงวน ข้อแตกต่าง
และร่วมมือกันให้มากขึ้น”
น่าจะเป็นปย.ต่อส่วนรวมมากกว่า

…อย่าให้ความยึดมั่นของตน เป็นอุปสรรค ทำลายความร่วมมือกันของภาคประชาชนเลย เพราะ
“หนทางข้างหน้า ยังอีกยาวไกล”

ผมคิดอย่างนี้จริงๆ