ประธาน กมธ.ติดตามงบ ผุดไอเดียจัดงบกลางกระจายจังหวัดทั่วประเทศ หยุดโควิด

นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ ส.ส.หนองบัวลำภู และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เสนอรัฐบาลจัดสรรงบกลางจากการปรับลด 1.6 หมื่นล้านบาท กระจายทุกจังหวัดตามความรุนแรงของการระบาด โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ศบค.ระดับจังหวัดบูรณาการร่วมกันกับทุกส่วนราชการ ตาม พรบ.โรคติดต่อ เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดโดยเร็ว ตลอดจนการดูแลประชาชนให้ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วน จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นช่วงการกักตัวของผู้ติดเชื้อ ตลอดจนการสร้างโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อรอเตียง (Community Isolation) โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองตลอดจนองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะ การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการแก้ไข เยียวยา การระบาดของโควิคในระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพราะสถานการณ์ในขณะนี้ไม่ใช่สถานการณ์ในภาวะปกติ ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐบาลไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการกลับคืนถิ่นของประชาชนจากการล็อกดาวน์ ส่งผลต่อภาคแรงงานคืนถิ่นทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งผู้ติดเชื้อต้องการกลับมาภูมิลำเนาเพื่อใกล้ชิดครอบครัว จนทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในพื้นที่ ดังนี้ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ทั่วประเทศในขณะนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาเพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมงบประมาณส่วนนี้ในงบประมาณ ปี 2565 เลย การกระจายงบประมาณงบกลาง 1.6 หมื่นล้านบาท ควรคำนึงถึงตัวเลขการแพร่ระบาดจากกระทรวงสาธารณสุขและความรุนแรงของการระบาดโดยจัดลำดับตามพื้นที่สีต่างๆ ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

นายไชยา กล่าวต่ออีกว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการติดตามงบ เราจะใช้กลไกของการตรวจสอบตามระบบรัฐสภาติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอให้ความมั่นใจว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียว คณะกรรมาธิการมาจากทุกพรรคการเมือง ดังนั้นเราปล่อยให้ประชาชนล้มตายเพราะไม่ได้รับการรักษาไม่ได้ เราจะปล่อยให้ประชาชนนอนตามท้องถนนเพราะกลัวโควิดไปติดคนในครอบครัวต่อไปอีกไม่ได้ แม้เราจะเป็นฝ่ายค้าน แต่เราก็ไม่ใจดำพอที่จะค้านทุกเรื่อง แล้วปล่อยให้ประชาชนต้องมาล้มตายไปต่อหน้าได้อีกต่อไป นายไชยา กล่าว