ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๓ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ