“อนุสรณ์” ชี้ มิอาจวางใจ แม้ศาลแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราว ห้ามนายกฯใช้ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมสื่อ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ศาลแพ่งมีคำสั่ง คุ้มครองชั่วคราวห้ามนายกฯ ใช้ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 29 ให้อำนาจ กสทช.ฟันเฟคนิวส์-ตัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสื่อ จนกว่ามีคำสั่งอย่างอื่น ว่า ถ้าปล่อยให้มีการใช้อำนาจที่เป็นการลิดรอนสิทธิแทรกแซงสิทธิเสรีภาพของประชาชน เชื่อว่าประเทศไทยจะต้องถูกตั้งคำถามจากนานาอารยประเทศ หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่าอาจทำให้ประเทศไทยไม่ได้รับการยอมรับจากสายตาต่างประเทศ เป็นหลักฐานและใบเสร็จสำคัญว่ารัฐบาลพยายามใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพและแทรกแซงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

“ประชาชนวิตกกังวล และไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ที่พยายามปิดปากสื่อ ปิดปากประชาชน แม้จะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ก็ไม่อาจไว้วางใจได้ เพราะรัฐบาลอาจหาเครื่องมืออื่นมาลิดรอนสิทธิประชาชนได้อีก ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันจับตาและเฝ้าระวัง” นายอนุสรณ์ กล่าว