“ชัยเกษม นิติสิริ” ร่อนจดหมายเปิดผนึก เตือนสติ “พลเอกประยุทธ์” รับฟังเสียงประชาชนก่อนประเทศถึงกลียุค เหลือเพียงซากปรักหักพัง สอน รัฐบาล-หน่วยงานด้านยุติธรรม ใช้กฎหมายต้องยึดหลักนิติธรรม

นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตอัยการสูงสุด ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยแพร่ในเพจ “พรรคเพื่อไทย” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ระบุถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่รัฐบาลล้มเหลวในการจัดการกับวิกฤตโรคระบาด ส่งผลให้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องแสดงความไม่พอใจเป็นจำนวนมาก

ถึงอย่างนั้น รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ กลับไม่รับฟังเสียงประชาชน ไม่คิดจะแก้ไขปรับปรุงการทำงานของตนเอง โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกข้อกำหนดเกินกว่าอำนาจที่กฎหมายได้ให้ไว้ อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะออกพระราชกำหนดเพื่อยกเว้นความผิดของตัวเองและพรรคพวกที่บริหารจัดการโรคระบาดผิดพลาด รวมถึงการสั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดการกับผู้ชุมนุมจนเกิดเป็นภาพความรุนแรงต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้ทั่วไปทั้งในสื่อสารมวลชน

“การกระทำเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และ มาตรา 200”

ในเนื้อหาจดหมายเปิดผนึก นายชัยเกษม ยังเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กล่าวคือให้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและเมตตาธรรมต่อพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับสิทธิทางกฎหมายเพื่อสู้คดีอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิการมีทนายความที่ปรึกษา สิทธิการปฏิเสธข้อกล่าวหา หรือสิทธิได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว เป็นต้น

“หากรัฐบาลดำเนินการอย่างอุกอาจเหิมเกริม เห็นกฎหมายบ้านเมืองเป็นเพียงเครื่องมือทำลายล้าง เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเป็นเพียงเบี้ยหมากใช้ เพื่อทำลายล้างประชาชนเช่นนี้ต่อไป ประชาชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในภายภาคหน้าย่อมได้รับความเสียหาย ความน่าเชื่อถือของกฎหมายแผ่นดินหมดสิ้นไป ประเทศชาติย่อมจะตกอยู่กลียุค เหลือเพียงซากปรักหักพัง รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็จะได้ชื่อจารึกว่าเป็นรัฐบาลทรราชที่ทำให้ประเทศตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย” นายชัยเกษม กล่าว

จดหมายเปิดผนึกฉบับเต็ม: https://www.facebook.com/149079361791677/posts/4604632906236278/