พรรคเพื่อไทย มีมติ ‘ไม่รับร่างงบประมาณ เหตุไม่ไว้วางใจประยุทธ์’ ชี้จัดสรรล้มเหลว ไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตประเทศ เต็มไปด้วยโครงการส่อทุจริต-เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ละทิ้งพี่น้องเกษตรกร ไม่สนใจแก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ เรียกร้อง ‘พลเอกประยุทธ์’ เห็นแก่ชีวิตและลมหายใจประชาชน พิจารณาตัวเอง ก่อนพาประเทศเลวร้ายเกินฟื้นฟู

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภาพิจารณาผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ว่าตลอดการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้นับตั้งแต่วาระ1ถึงวาระ3 ส.ส.พรรคเพื่อไทย และกรรมาธิการงบประมาณของพรรคเพื่อไทยทุกคน ได้พยายามตรวจสอบการออกแบบงบประมาณโดยละเอียด เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวิกฤตในขณะนี้ของประเทศชาติ แต่ผลปรากฏว่า การจัดสรรงบประมาณฉบับนี้กลับไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

หากคำนึงถึงวิกฤตโควิด-19 ที่พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบในทุกหย่อมหญ้าขณะนี้ รัฐบาลควรจะออกแบบและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม รวดเร็ว และทันการณ์ ต่อการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพี่น้องประชาชนจากผลกระทบต่างๆ ให้มากที่สุด แต่สิ่งที่รัฐบาลมอบให้ประชาชนกลับเป็นแนวทางที่ผิดทิศผิดทาง และไร้แนวทางในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศชาติ ประกอบกับมาตรการบังคับต่างๆ เพื่อควบคุมโรคระบาดของรัฐบาลที่ออกมา ยิ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้คนต้องหยุดงาน ว่างงาน ขาดรายได้ กิจการห้างร้านต่างๆ ต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซ้ำร้ายอาจถึงขั้นต้องปิดกิจการ เลิกกิจการ เนื่องจากแบกรับผลกระทบจากคำสั่งของภาครัฐไม่ไหวอีกต่อไป 

นอกจากนี้นายประเสริฐยังกล่าวอีกด้วยว่าปัญหาสำคัญของพี่น้องชาวเกษตรกร ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาตลอด 7 ปีของการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์ม  ยางพารา ลำไย มังคุด ลองกอง และพืชผักผลไม้ต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขณะนี้กลับละทิ้งพี่น้องชาวเกษตรกร และไม่มีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย  

“สิ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลเคยหาเสียงเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อตอนเลือกตั้งปี 2562 ว่าจะดำเนินนโยบายเพิ่มราคาสินค้าเกษตรและยกระดับพืชผลเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ทุกวันนี้ยังไม่มีผลงานอะไรมายืนยันได้ว่า รัฐบาลออกแบบงบประมาณตามนโยบายที่เคยให้สัญญาประชาคมเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเลยแม้แต่น้อย ในทางกลับกัน การจัดสรรงบประมาณยังเป็นลักษณะระบบราชการแบบเดิม เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น การซ่อมแซมอาคารสำนักงาน หรือ การจัดฝึกอบรมที่ฟุ่มเฟือยไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่กำลังคุกคามพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้” ประเสริฐ กล่าว 

นายประเสริฐกล่าวว่า ปัญหาหลักที่ส่งผลให้ร่างงบประมาณฉบับนี้มีปัญหานั้น มาจากรัฐบาลที่ไร้ประสิทธภาพ บริหารประเทศผิดพลาด ไม่มีความรู้ความสามารถ และไม่มีความเข้าอกเข้าใจความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง จนส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและไม่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน ซ้ำร้ายหลายโครงการยังส่อว่าอาจก่อให้เกิดการทุจริตแอบแฝงการเอื้อประโยชน์พวกพ้องและการหาประโยชน์ทางการเมืองจากงบประมาณ หากปล่อยให้ผ่านไปอาจสร้างภาระหนี้สินซ้ำเติมประเทศชาติและประชาชน   

ด้วยเหตุนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจึงมีมติไม่รับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ เพื่อยืนยันแนวทาง ‘ไม่รับร่างงบประมาณ ไม่ไว้วางใจประยุทธ์’ และสืบเจตนารมณ์มุ่งมั่นจะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งต่อไป 

“พรรคเพื่อไทยไม่ยอมรับการจัดสรรงบประมาณที่ล้มเหลวจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หากมีการนำเงินงบประมาณมาใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อให้มีการใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า และป้องกันไม่ให้เกิดการคอรัปชั่น และไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารประเทศชาติให้ล้มเหลว ซ้ำซากอยู่ในตำแหน่งได้อีกต่อไป และขอเรียกร้อง พลเอกประยุทธ์ ให้เห็นแก่ชีวิตความเป็นอยู่และลมหายใจของพี่น้องประชาชน ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความผิดพลาดของรัฐบาล โปรดจงพิจารณาตัวเอง และเปิดทางให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้ไขวิกฤตประเทศโดยเร็ว ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป และเลวร้ายเกินกว่าจะแก้ไข” เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ทิ้งท้าย