“ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย” ร้องรัฐบาล ตั้งโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยโควิดและฟอกไตเฉพาะทางโดยด่วน หลังพบผู้ป่วยฟอกไตติดเชื้อโควิดจากคลินิกฟอกไตเอกชนจำนวนมาก

นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดกระบัง พรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้รัฐบาลตั้งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปกติ ผู้ป่วยโรคไต ต้องไปฟอกเลือดที่โรงพยาบาลประจำทุก 2-3 วัน แต่เนื่องจากเกิดการระบาดเชื้อโควิด-19 จึงทำให้ทุกโรงพยาบาลต้องรักษาผู้ป่วยโควิดและปฏิเสธการให้บริการฟอกเลือดคนป่วยโรคไต เพราะเกรงว่าผู้ป่วยโรคไตที่มาฟอกเลือดอาจติดเชื้อโควิดไปจากโรงพยาบาล จึงทำให้ผู้ป่วยโรคไตต้องไปรับการฟอกเลือดที่คลินิกเอกชน ซึ่งต้องรอคิวยาว และมีค่าใช้จ่ายถึงครั้งละ 3-4 พันบาท หนำซ้ำยังปรากฏว่า ผู้ป่วยโรคไตหลายคน กลับไปติดเชื้อโควิดจากคลินิกโรคไตที่ไปใช้บริการ และนำเชื้อกลับมาติดสมาชิกในครอบครัว

นายสุรจิตต์ กล่าวต่อว่าเท่าที่ตนเองทราบเบื้องต้น ในกรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยโรคไตที่ติดโควิดเข้ารักษาโควิดและฟอกไตได้เวลาเดียวกันมีแค่ 3 โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ มีเตียงจำนวนจำกัดรวมกันไม่กี่ร้อยเตียงซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคไตที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมีจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐเข้าใจถึงปัญหานี้และหาทางแก้ไขด้วยการตั้งโรงพยาบาลเฉพาะหรือโรงพยาบาลสนามที่รักษาโควิดและฟอกไตด้วยในเวลาเดียวกัน จะตั้งในเขตของโรงพยาบาล หรือในเขตของสถานที่ราชการที่สามารถปรับพื้นที่ให้พอดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยโรคไต และอย่าลืมว่าส่วนมากผู้ป่วยโรคไต มักเป็นผู้สูงอายุ เมื่อติดเชื้อโควิดจึงกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งรัฐจะต้องให้ความใส่ใจดูแลเป็นพิเศษเพื่อลดอัตราความเสี่ยงเสียชีวิต

“ลำพังผู้ป่วยโรคไต ต้องไปโรงพยาบาลฟอกไตทุก 3 วันก็นับว่าใช้ชีวิตยากลำบากแล้ว แต่เมื่อติดโควิดซ้ำ หาเตียงก็ลำบาก จะฟอกไตก็ไม่ได้ ยิ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น จึงขอร้องให้รัฐบาลรีบแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาผู้ป่วยโควิดที่ต้องฟอกไตโดยด่วนที่สุดเพื่อลดอัตราการตายให้ลดน้อยที่สุดด้วย” นายสุรจิตต์กล่าว