นพดล กังวลแม้รัฐบาลบอกเตรียมฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12-18 ปี แต่ถามว่าเตรียมการฉีดวัคซีนเด็กเล็กอายุ 3-11 ขวบไว้อย่างไร

นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทย ฟังการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลว่าจะมีวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาไทย 30 ล้านโด๊ส ภายในสิ้นปีนี้และเตรียมวัคซีนไฟเซอร์ไว้ฉีดเด็ก อายุ 12-18 ปี จำนวน 4 ล้านคน ก็ขอรับฟังไว้ก่อนว่าจะทำได้จริงตามที่แถลงไว้หรือไม่ และตนกังวลว่าการสั่งซื้อวัคซีน mRNA จำนวน 30 ล้านในขณะนี้จะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากคนไทยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นการเตรียมการเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กเล็กหรือปฐมวัยอายุ 3-11 ขวบที่ส่วนใหญ่เรียนในระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 ตนเห็นว่าควรคืนห้องเรียนให้น้องๆได้แล้ว และควรมีกรอบการเปิดโรงเรียนให้ชัดเจน เพราะการเรียนออนไลน์กระทบคุณภาพการเรียนรู้และสร้างภาระให้ผู้ปกครองที่ต้องดูแลการเรียนที่บ้าน ดังนั้นรัฐบาลควรมีแผนเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-11 ขวบให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร ต้องรีบศึกษาและหาข้อสรุปทางการแพทย์ว่าปลอดภัยที่จะฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กหรือไม่ เมื่อใด และเตรียมจัดซื้อวัคซีนในส่วนนี้ไปอย่างไร เนื่องจากในบางประเทศได้มีการศึกษาในเรื่องนี้ และอนุมัติให้ฉีดวัคซีนโควิดในเด็กเล็กได้แล้ว