อดีต รมว.สธ. เพื่อไทย ชี้ทางออกประเทศ สำคัญที่ภาวะผู้นำพาไทยผ่านวิกฤต แนะรัฐเร่ง MOU ต่างประเทศก่อนเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจไทย

นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า สถานการณ์จะไม่เป็นวิกฤตใหญ่ขนาดนี้จนกลายเป็นความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ถ้ารัฐบาลมีหลักการบริหารจัดการที่ดี และมีผู้นำประเทศที่มีภาวะผู้นำ ที่จะสามารถพาประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตได้ ประเทศไทยก็คงจะไม่มาถึงจุดนี้ ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลไทยต้องทำทันทีคือการนำร่องทำ MOU กับ ASEAN+จีน ญี่ปุ่น เตรียมพร้อมเปิดประเทศไทย นอกจากนี้ การพาประเทศก้าวพ้นวิกฤต คิดแล้วต้องรีบทำ โดยการฟื้นฟูด้านสาธารณสุขต้องทำไปพร้อมกับด้านเศรษฐกิจและการฟื้นฟูประเทศ การเตรียมความพร้อมระดับนโยบายคำตอบอยู่ที่การทำ MOU นำร่องเพื่อการพูดคุยกำหนดมาตรฐาน และกติกากับสากลอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ในฐานะที่เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ได้วางนโยบายและทำสำเร็จมาแล้ว เช่น นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉิน” ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องสอบถามสิทธิและไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อน ซึ่งแตกต่างกับการจัดการของรัฐบาลชุดนี้โดยสิ้นเชิง

“ขณะนี้รัฐบาลออกมาตรการในลักษณะคำสั่งกดทับความเดือดร้อนของประชาชนมากมาย โดยเฉพาะภาคเอกชน หากคำสั่งหรือมาตรการเหล่านั้นใดๆ ทำให้ธุรกิจท่านได้รับผลกระทบเสียหาย ควรต้องเคลม เรียกร้องเพื่อรับค่าทดแทนหรือความช่วยเหลือ เพราะในวิกฤตรัฐบาลต้องแบกรับผลกระทบ ไม่ใช่ผลักภาระให้ประชาชน” นายวิทยา กล่าว