เด็ก 65 ร้อง กมธ. การศึกษา เหตุค่าสอบแพง ขอหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลด่วนอย่าลอยแพเด็กไทยยุคโควิด

นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น โฆษก กมธ.การศึกษา และนางสาวอรุณี กาสยานนท์ ที่ปรึกษาประจำ กมธ.ด้านการศึกษา โฆษกพรรคเพื่อไทย รับหนังสือร้องเรียนจากนางสาวพิชญ์สุชา สุวรรณโพธิ์ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เด็ก65) เพื่อขอให้ กมธ. เรียกศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้จัดการระบบ TCAS รวมทั้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงและเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของครู นักเรียน และผู้ปกครองจากการสอบ ในปีนี้ ทั้งค่าสมัครสอบ TCAS ที่ปรับเพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนระบบหลักเกณฑ์หน่วยงานการออกข้อสอบอย่างกระทันหันของ ทปอ. และทัศนคติของ ดร.พีระพงศ์ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ขาดวุฒิภาวะในการตอบคำถาม การให้ข้อมูล และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมเด็กและผู้ปกครองไทยที่กำลังเผชิญปัญหาการเรียนออนไลน์ ทั้งด้านจิตใจ ด้านค่าใช้จ่าย และสภาพทางสังคมที่รุมเร้าจากวิกฤติการณ์โควิด-19 ในทุกด้าน

นางสาวพิชญ์สุชา ตัวแทนเด็ก 65 กล่าวว่า ขณะนี้เด็ก 65 มีความเครียดสะสมจากการเรียนออนไลน์ การเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน การเข้าถึงอุปกรณ์ออนไลน์ไม่เสมอภาคกัน ค่าใช้จ่ายจากการเรียนออนไลน์ ค่าเทอมที่กำลังรอการเยียวยา และตอนนี้ก็กำลังถูกซ้ำเติมจากความไม่แน่นอนของระบบและเกณฑ์การสอบคัดเลือกที่ปรับเปลี่ยนไปมาทุกปี โดยเฉพาะค่าสมัครสอบวิชาในระบบ TCAS รวมแล้วราคาสูงเกินกว่า 2,000 บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าเดินทาง และที่สำคัญเด็กนักเรียนรู้สึกสะเทือนใจกับทัศนคติของ ดร.พีระพงศ์ ผู้จัดการระบบ TCAS ที่ไม่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ดูหมิ่นความสามารถของนักเรียน และเป็นปฏิปักษ์ต่อความพยายามจัดการลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของประเทศไทย

นายนพคุณ รัฐผไท ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวว่า หลังได้รับหนังสือร้องเรียนแล้ว จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบถามและชี้แจงข้อเท็จจริงในวันที่ 9 กันยายนนี้ เพื่อหาทางเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนของกลุ่มเด็ก 65 ที่ต้องสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาก่อนที่การสมัครสอบจะเริ่มขึ้นภายในเดือนธันวาคมปีนี้

นายวันนิวัติ กล่าวว่า กมธ. ยินดีรับเรื่องร้องทุกข์ และดำเนินการตามขอบเขตหน้าที่เต็มความสามารถเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียน ซึ่งตนก็ได้ติดตามระบบการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหรือ TCAS มาตั้งแต่ปี 2561 พบว่าทุกปีมีปัญหาทั้งเล็ก-ใหญ่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และปีนี้ก็เช่นกัน แต่ความเดือดร้อนอาจจะรู้สึกมากกว่าทุกปี เพราะทั้งนักเรียนและผู้ปกครองต่างบอบช้ำมาจากผลกระทบจากโควิด-19 เราจะเร่งช่วยทุกทางที่ทำได้ การศึกษาไม่ควรซ้ำเติมเด็กไทยในฐานะทรัพยากรมนุษย์ร่วมสร้างชาติไทยในอนาคต

นางสาวอรุณี กล่าวว่า การสอบ TCAS ปี 2564 ต่อเนื่องจน ปี 2565 ไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ และยังซ้ำเติมปัญหาให้หนักขึ้น คาดว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ จะทำให้เด็กในครอบครัวยากจนกลุ่มล่างสุดของประเทศไทยเกือบ 100% ไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จากการรับฟังปัญหาต่างๆ จากเด็กโดยตรงแล้ว หน่วยงานการจัดการสอบต้องหยุดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเข้าสอบทุกประเภท ทุกกรณี หรือ ฟรีค่าสอบ 0 บาท เพื่อให้โอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นของเด็กไทยทุกคน