เพื่อไทย แจ้ง ส.ส. ยื่นหลักฐานโหวตสวนมติพรรคศุกร์นี้ ก่อนพิจารณาโทษสัปดาห์หน้า

ที่ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมและคณะกรรมการกลั่นกรอง พรรคเพื่อไทย มีมติให้ ส.ส. ที่โหวตสวนมติพรรคหรือไม่เข้าร่วมการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลเมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ให้เข้ามาชี้แจงเหตุผลภายในวันที่ 10 กันยายนนี้ โดยคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะพิจารณาถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง รวมทั้งหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะมีมติอื่นใดภายในสัปดาห์หน้า

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เบื้องต้นในระหว่างรอการชี้แจง จะขอให้ ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรค งดทำกิจกรรมร่วมกับพรรคไปก่อน โดยยืนยันว่า หากมีประจักษ์พยานและหลักฐานที่คณะกรรมการเห็นตรงกันว่ามีความผิดจริง ส.ส.ที่ตั้งใจกระทำการใดๆ ที่เป็นการสวนมติพรรค จะต้องได้รับโทษสูงสุดคือจะถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคทันที

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้มี ส.ส. บางคนได้ทยอยส่งเอกสารหลักฐานกรณีป่วย และการขัดข้องเชิงเทคนิคในการลงมติมาแล้ว เพื่อชี้แจงเหตุผลการไม่เข้าลงมติไม่ไว้วางใจ แต่คณะกรรมการทั้ง 2 คณะเห็นว่า จะต้องเข้ามาชี้แจงด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการได้สอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับพฤติกรรมย้อนหลัง ทั้งการร่วมกิจกรรมกับพรรค และการเข้าร่วมประชุมต่างๆ จึงจะบ่งชี้จุดประสงค์ของการรกระทำที่แท้จริงได้ เพื่อให้สมควรแก่เหตุ สมควรแก่โทษด้วย

ส่วนกรณีที่นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก แจ้งไม่เข้าร่วมการลงมติแล้ว ก็ต้องยืนยันด้วยเอกสารทางการแพทย์ด้วย โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ จะต้องพิจารณาในเชิงลึกอีกครั้ง

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธาน ส.ส. พรรคเพื่อไทย กล่าวปิดท้ายว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญมาก ก่อนหน้านี้พรรคได้มีหนังสือลงนามโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค แจ้งไปยัง ส.ส.ทุกคนได้รับทราบตรงกันแล้ว พรรคยืนยันว่าจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับ ส.ส. ที่ไม่ปฏิบัติตามมติของพรรค เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงต่อไปในอนาคต