หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับ ดร.ซก กรัดทะยา (H.E.Dr.Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย

เมื่อเวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และนายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะ กมธ. การต่างประเทศ ให้การรับรอง ดร.ซก กรัดทะยา (H.E.Dr.Sok Sokrethya) ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวชื่นชมราชอาณาจักรกัมพูชาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง ฝากความระลึกถึงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถรอบด้าน และสามารถทำให้ความสัมพันธ์ในประเทศอาเซียนแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการผลักดันนโยบายให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ก้าวทันยุคสมัยและมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ด้าน ดร.ซก กรัดทะยา ได้กล่าวขอบคุณ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่ให้เกียรติในการเข้าพบครั้งนี้ โดยตนได้ติดตามการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านมาโดยตลอด และเห็นว่าฝ่ายค้านสามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในทุกด้าน รวมถึงการเสนอนโยบาย หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีในระบบรัฐสภาได้เป็นอย่างดี สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น สามารถควบคุมได้ โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนไปแล้วร้อยละ 96 ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนครบทั้งประเทศได้ในปลายปี 2564 และมีแผนที่จะเปิดประเทศในเดือนตุลาคม โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทด้านการเมืองมากยิ่งขึ้น พร้อมนำพาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต