“ประเสริฐ” อดีตส.ส.สมุทรปราการ เผยถนนแพรกษาจมบาดาลหลังฝนตกไม่นาน รถเล็กผ่านไม่ได้ ฝากข้อเสนอรัฐ เตือนภัยเป็นระบบ กำหนดแผนระบายน้ำให้ชัดเจน กำจัดขุดลอกคลอง และประเมินติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย อดีต ส.ส.สมุทรปราการ เขต 3 โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพปัญหาน้ำท่วมบนถนนแพรกษา ที่เพจนายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย โดยกล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมบนถนนแพรกษาซึ่งเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญสร้างขึ้นทับที่คลองแพรกษาเดิม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำผิดพลาด สร้างผลกระทบให้พี่น้องประชาชน พร้อมเสนอแนะแนวทางป้องกันน้ำท่วมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปพิจารณา โดยมีข้อความดังนี้

“หลังจากฝนตกหนักในวันนี้ ผมได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องชาวสมุทรปราการ และได้เห็นสภาพถนนแพรกษาที่น้ำท่วมขังจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ อีกทั้งมีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ต้องเสี่ยงต่อโรค ทรัพย์สินเสียหาย และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมขัง จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช่วยมาแก้ไขให้ด่วนด้วย

ผมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาจากการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำที่ผิดพลาด จนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสียหายเป็นวงกว้าง ยังไม่นับรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายตามมาด้วย ผมเห็นควรเสนอแนวทางวางแผนเตรียมการในเชิงป้องกันดังนี้

  1. ควรมีการระบุพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพื่อการป้องกันล่วงหน้า การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆ ตลอดระยะเวลาฤดูฝน
  2. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ ต้องมีแผนรองรับน้ำหลาก มีการปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเขื่อนระบายน้ำ ด้วยการดูแลซ่อมแซม ระบบระบายน้ำและสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรเครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและจัดเครื่องสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและ ปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่นขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา
    และ
  4. สุดท้ายการติดตามประเมินผลควรปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ตลอดระยะเวลาฤดูฝน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรับผู้ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชน ยังไม่นับรวมถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายตามมาด้วยครับ”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1180937702373629&id=100013722316596&sfnsn=mo