เด็ก65 ทุกคนต้องมีสิทธิเรียนต่อ! ทปอ.รับข้อเสนอเด็ก 65 หาแนวทางลดค่าสอบ TCAS ภายในตุลาคมนี้

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการด้านการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นำนางสาวพิชญ์สุชา สุวรรณโพธิ์ และนางสาวนิรัชพร พรหมบัณฑูร ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 เข้าพบ นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา เพื่อชี้แจงกรณีคำร้องทุกข์ของนักเรียน และผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อนจากค่าสมัครสอบ (TCAS) และหลักเกณฑ์การสอบที่เปลี่ยนแปลงทุกปี ที่ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กมธ.การศึกษาเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS เข้าร่วมชี้แจงด้วย

นายพีระพงศ์ ยืนยันว่า ระบบ TCAS ให้โอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมมีแนวปฏิบัติบังคับใช้อย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักเรียนมีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะสอบคณะอะไร ทำให้สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายได้ ส่วนค่าสอบ TCAS ก็นำไปใช้ในการพัฒนาข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ และใช้จ่ายเพื่อการจัดการ ทั้งนี้ ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต รับจะนำปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการสอบเข้าหารือในที่ประชุม ทปอ. ในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดต่อไป

นายนพคุณ กล่าวว่า หลังฟังคำชี้แจงแล้วที่ประชุมสรุปจะดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน จะหารือกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยบรรเทาภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ส่วนในระยะยาว รัฐบาลควรพิจารณาตั้งเป็นงบประมาณประจำปีสำหรับการจัดสอบ TCAS เพื่อให้มีงบประมาณประจำในการดำเนินการสอบ ไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับประชาชน เพราะการศึกษาถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงได้รับ

นางสาวพิชญ์สุชา และนางสาวนิรัชพร ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการมายื่นหนังสือร้องเรียนครั้งนี้ เพื่อให้ ทปอ. รับทราบปัญหา และขอความกรุณาในการงดเว้นค่าสอบ ขอบคุณประธานและที่ปรึกษา กมธ.การศึกษา พรรคเพื่อไทย ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้

นางสาวอรุณี กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กมาตลอด เพราะเชื่อว่าระบบการศึกษาที่ดี รัฐต้องมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีความพร้อม ไม่ใช่คัดเฉพาะคนที่มีความพร้อมแล้ว จึงจะมีสิทธิได้เรียนต่อเท่านั้น