พรรคเพื่อไทยร่วมประชุม GEN-Z Leadership Forum “กิตติรัตน์” ชูวิสัยทัศน์ ความอิสระและยุติธรรม คือสภาพแวดล้อมใหม่ให้ Gen-Z สร้างปัจจุบันและอนาคต

บ่ายวันนี้ (9 ก.ย. 64) พรรคเพื่อไทยได้รับเชิญในฐานะตัวแทนพรรคการเมืองจากประเทศไทย ร่วมประชุม Generation Z Leadership Forum ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) กับตัวแทนพรรคการเมืองที่ทำงานด้านเยาวชนคนรุ่นใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ Generation Z Leadership โดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วม อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรค นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค ส.ส. เชียงใหม่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส. เชียงใหม่ ประธานคณะทำงานคนรุ่นใหม่ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ ส.ส. หนองคาย นายวิกรม เตชะธีรวัฒน์ นายคงกฤช รามศักดิ์ ตัวแทนสมาชิกโครงการ The Change Maker

ในการประชุมครั้งนี้ นายกิตติรัตน์ ได้รับเชิญเป็นตัวแทนประเทศไทย ขึ้นกล่าวหัวข้อ “การผนึกพลังเยาวชนสู่ขอบฟ้าแห่งการพัฒนาใหม่” (Synergy of the Youth towards a New Development Horizon) โดยมีสาระสำคัญที่เข้าใจลักษณะเฉพาะของคน Gen-Z โดยการสร้างสภาพแวดล้อมและปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้เหมาะสม จะเอื้ออำนวยให้คน Gen-Z ใช้พลังงานขับเคลื่อนสังคมและภูมิภาคไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ

“ในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พรรคเพื่อไทยเชื่อและพร้อมเปิดใจรับฟังคน Gen-Z ที่โดยธรรมชาติแล้วมีลักษณะยึดมั่นในเหตุผลมากกว่าพิธีกรรม ความรักชาติของคนรุ่นนี้คือสิ่งดีงาม แต่จะไม่คับแคบอยู่เพียงกรอบนิยามของอธิปไตย พรมแดน ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม คือสิ่งที่คน Gen-Z ปราถนา แม้ผมจะเป็นคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ที่มีความมั่นในอย่างเต็มที่ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเมื่อหลายทศวรรษและหลายปีก่อน แต่ตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทำให้ผมตระหนักว่า คนรุ่นผมเบบี้บูมเมอร์เริ่มจะเป็นอดีต แต่คนรุ่น Gen-Z คือปัจจุบันและคืออนาคต” นายกิตติรัตน์ กล่าว