สภาล่ม!! โหวต กฎหมายปฏิรูปไม่ได้ ใครต้องรับผิดชอบ !!

น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงเมื่อวันศุกร์ 17 ก.ย 64 ที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่ง “มีชัย” ออกแบบไว้ให้พิจารณาในที่ประชุมร่วมรัฐสภา องค์ประชุม ส.ว รวมกับ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล มีเสียงข้างมากเด็ดขาด อย่างไร สภาก็ไม่ล่ม กฎหมายฉบับนี้ สมาชิกรัฐสภาให้ความสนใจมาก มีผู้อภิปราย ร่วม 60 คน ใช้เวลา ร่วม 8 ชั่วโมง ปิดการอภิปรายสัญญาณอันตราย ไม่ได้โหวตเริ่มเกิดขึ้น เมื่อวิปรัฐบาลขอหารือประธานว่าจะขอเลื่อนไปโหวตในสมัยประชุมหน้า วิปวุฒิสภา อ้างว่า มีกฎหมายปฏิรูปเสนอมาร่วมกัน 2 ฉบับ ร่าง พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ ส่งเสริมการเรียนรู้ ปฏิรูป กศน. ควรเลื่อนพิจารณาไปด้วยกัน

ฝ่ายค้านเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะไม่โหวตในวันนี้ เพราะการอภิปรายจบแล้ว ปิดการอภิปรายไปแล้ว จึงยืนยันว่าต้องโหวต ประธานจำเป็นต้องดำเนินการต่อตามข้อบังคับ เข้าสู่การลงมติในวาระรับหลักการ กดออด เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เพื่อตรวจสอบองค์ประชุม อ๊อดดดๆๆๆ รอแล้วรออีก ก็ยังไม่ครบ จนมีผู้เสนอให้พักการประชุม 30 นาที ท่ามกลางโห่ ครางแบบเบาๆ ประธานจึงเฉย ไม่รับญัตติ

สุดท้าย ประธานไม่รอ ไม่ประกาศผลตรวจสอบองค์ประชุมเพราะถ้าประกาศผลองค์ประชุมไม่ครบ ต้องสั่งปิดการประชุม จึงขอให้สมาชิกลุกขึ้นยืน เพื่อรับฟังท่านเลขาฯ อ่านพระบรมราชโองการฯ ปิดสมัยประชุม

และจำใจต้องปิดประชุมไปโดยไม่ได้แจ้งผลการดำเนินงานของการประชุมร่วมรัฐสภา ซึ่งปกติก่อนรับฟังพระบรมราชโองการฯ ประธานจะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง ว่าประชุมไปกี่ครั้ง กฎหมาย ผ่านไปกี่ฉบับ พิจารณาเรื่องสำคัญอะไรบ้าง ? จึงเป็นการปิดสมัยประชุมที่ขาดๆเกิน ไม่ราบรื่นนัก

ทำไม? สภาถึงล่ม แม้เป็นการประชุมร่วมรัฐสภา หรือเป็นสัญญาณที่บ่งว่า”ประยุทธ์” ไปต่อไม่ได้จริงๆ จนมุมในสภา ไม่เฉพาะในที่ประชุมไม่ใว้วางใจสภาผู้แทนฯ ลามถึงรัฐสภา “เกมส์การต่อรองแห่งอำนาจ” ส่อวิกฤตทางการเมืองจริงๆ

“ประยุทธ์” อยู่ได้ คงต้องใช้”กล้วย” หมดเป็นสวนๆ สุดท้ายก็ต้องยอม เกมส์โหดขี่คอกินตลอด !! ไปไม่รอด ต้องยุบสภา
ไม่รู้ว่าใครเหนือกว่าใคร !!ใครได้ใครเสีย !! ที่แน่ๆ ผู้แพ้คือประเทศชาติและประชาชน ย่อยยับอับปรางค์
“ผนงรจตกม” ผู้นำโง่เขลาเราจะตายกันหมดจริง !!
ขอร้อง..ออกไปเถอะ !! ก่อนที่จะเสียหายมากไปกว่านี้ !!!

ประยุทธออกไป

สภาล่ม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1283412112098373&id=100012887892943