โฆษกเพื่อไทย ยืนยัน คกก.จริยธรรม ไต่สวน 7 ส.ส.โหวตสวนมติพรรคแล้ว เตรียมส่ง ส.ส. ยกมือโหวตใครได้ไปต่อต้นเดือนหน้า

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความคืบหน้าผลการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทยว่า ที่ประชุมมีมติส่งรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่ทำการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขัดกับมติของพรรค รวมทั้งสิ้น 7 คน ส่งไปให้คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาแล้ว โดยมี ส.ส.จำนวน 2 คนที่ทำความผิดร้ายแรงใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  1. ให้ร้ายป้ายสีพรรค
  2. กระทำความผิดซ้ำทั้งที่อยู่ระหว่างทำทัณฑ์บน
  3. กระทำการขัดมติพรรคอย่างต่อเนื่อง

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการบริหารพรรค จะขอมติพรรคเพื่อเรียกประชุม ส.ส.ทั้งหมดเพื่อร่วมลงมติใดๆ กับ ส.ส.ทั้ง 7 คนอีกครั้งในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมพรรคเพื่อไทย พิจารณาจากพยาน หลักฐาน องค์ประกอบแวดล้อม และคำชี้แจง การดำเนินการทุกอย่างของพรรคมีการกำหนดระเบียบ ขั้นตอน ชัดเจน และศึกษาข้อกฎหมายอย่างถี่ถ้วน โดยปราศจากอคติในการลงโทษผู้กระทำผิด เพื่อให้พรรคการเมือง มีความเป็นสถาบันการเมือง ที่เข้มแข็ง เคารพเสียงส่วนใหญ่ตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตย