“โฆษกเพื่อไทย” ชี้ 300 ชีวิตศูนย์บำบัดเมืองกาญจน์ นรกบนดิน ผลงานประยุทธ์แก้ยาเสพติดเหลว เหตุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติขาดความชัดเจน

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่ จ.กาญจนบุรี ที่สภาพแออัดไม่เหมาะกับการบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่า เป็นความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของนโยบายปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดนรกบนดิน ผู้ติดยาเสพติดแม้กระทำผิด แต่ไม่จำเป็นปฏิบัติกับเขาเหมือนไม่ใช่คน สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายก่อนกลับไปใช้ชีวิตปกติ และช่วยลดปัญหาในเชิงสังคมได้ ทั้งนี้เมื่อเปิดเข้าไปดูนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลพบว่าแผนการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) ในประเด็นความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแผนงานที่กว้าง ใช้ระยะเวลานาน และไม่มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน จึงไม่แปลกใจที่สถิติการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ล้มเหลวตลอดการเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ ตั้งแต่ยึดอำนาจในปี 2557 จนถึงปี 2563 ผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี ถือเป็นอีกหลักฐานแห่งความล้มเหลวชิ้นโบว์ดำของยุทธศาสตร์ชาติอีกด้วย

นางสาวอรุณี ยังกล่าวอีกว่า ป.ป.ส.มีกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งพบว่าบางโครงการใช้งบประมาณไม่เหมาะสมและมากเกินความจำเป็น เช่น ในปี 2563 ใช้งบ 9.99 ล้านบาทไปกับการอบรมนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รวมถึงการจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึง 81 ล้านบาท จึงอยากสอบถามว่า งบประมาณเหล่านี้ถูกใช้ไปเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เหตุใดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติดจึงแย่ลงเรื่อยๆ

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ทบทวนการทำงานของตัวเองใหม่ เพราะตลอดการเข้ามาเป็นเจ้ากระทรวง การทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้ง ป.ป.ส. ป.ป.ง. ดีเอสไอ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อ่อนด้อยซึ่งคุณภาพไม่สามารถเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับประชาชนได้

“ถ้าคิดวิธีแก้ปัญหาผู้ติดยาเสพติดไม่ออก ลอกการบ้านรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ได้นะคะ ท่านเคยประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ว่า “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ขืนดันทุรังใช้ยุทธศาสตร์ชาติมาแก้ปัญหายาเสพติด แม้แต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ยังมองไม่เห็นเลยค่ะ” นางสาวอรุณีกล่าว