“นมโรงเรียนบูดแก้ปัญหาหรือยัง.!!” “จิรายุ” บุกสระบุรีตรวจสอบ อ.ส.ค.กรณี นมโรงเรียนบูด ด้าน ผอ.ยืนยันแก้ปัญหาเรียบร้อย ส่วนใหญ่มาจากซัพพลายเออร์อื่น เตรียมปรับรูปแบบรับเด็กเรียนออนไลน์หลังเด็กไม่ได้ดื่มผ่านนมโรงเรียน ยอมรับปีงบประมาณ 66 จะเป็นปีแรกที่ขอรับงบประมาณจากรัฐบาลกรณีเพิ่มศูนย์ผลิตนมที่ลำปาง

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.ในกรณีความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนนมโรงเรียน เสีย ทั้งนี้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รักษาการผอ.อ.ส.ค.ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการแก้ไข ไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วซึ่งกว่าร้อยละ 80 ที่มีปัญหามาจากซัพพลายเออร์อื่นที่ส่งนมให้กับโรงเรียนในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งในส่วนของอสค. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพนมโรงเรียนทุกเดือน เนื่องจาก อ.ส.ค.ก็กังวลใจภาพลักษณ์จากผลิตภัณฑ์สำคัญคือนมไทยเดนมาร์ก ตราวัวแดงที่ขายเป็นอันดับหนึ่งในท้องตลาดทั่วไป

นายจิรายุกล่าวต่อไปว่าคณะกรรมาธิการได้กำชับเรื่องของคุณภาพนม ให้มีคุณภาพมั่นใจได้ 100% นอกจากนี้ยังสอบถามถึงการขยายธุรกิจนมในประเทศไทยโดยทางองค์การได้ชี้แจง การขอรับงบประมาณปี 66 ที่จะเป็นปีแรกในการของบเพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ ลำปาง

เพื่อรองรับในการรับซื้อนมจากเกษตรกรและจัดทำโครงการนมเพื่อเด็กและเยาวชนต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือโดยที่ผ่านมาองค์การเป็นรัฐวิสาหกิจที่ทำกำไรมียอดรายรับประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยไม่เคยขอรับงบประมาณจากแผ่นดินซึ่งยอมรับว่าปี 66 จะเป็นปีแรกที่ขอ เพื่อนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการดื่มนมต่อไป ซึ่งกรรมาธิการมีความเห็นว่าหากตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่แต่ละภาคก็มีความจำเป็นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรับไปพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการดังกล่าวต่อไป นายจิรายุกล่าว