“ทัศนีย์”เผยหลายสถาบันร้องขอวัคซีนทางเลือกก่อนเปิดเรียน จี้ อว.เร่งคืนค่าเทอมนักศึกษาไม่ควรดึงเรื่องจนกระทบกับผู้ปกครอง

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียน เพื่อติดตามเงินค่าเทอมที่รัฐจะคืนให้กับนักศึกษา จากกรณีที่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมหรือ อว. มีโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงปัจจุบันนักศึกษาหลายสถาบันยังไม่ได้รับเงินที่ทางอว. จะคืนให้แต่อย่างใด

ทั้งนี้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับหลายครอบครัว ในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น หลายครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนของบุตรหลานเป็นจำนวนมาก และเมื่อทางรัฐบาลมีนโยบายดังกล่าวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่การดำเนินการของหน่วยงานราชการช้ามาก ทำให้ผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นขอให้อว. เร่งเบิกจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองอย่างเร่งด่วน

นางสาวทัศนีย์ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต้องมีความชัดเจนว่าจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใด เพราะจากนโยบายที่กลับไปกลับมา สร้างความสับสนให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองมาก จะเรียนออนไลน์ หรือเรียนในห้องเรียนต้องชัดเจนออกมาเลย เพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวถูก

“ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยจะเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย แต่มีข้อแม้ว่านักศึกษาต้องได้รับวัคซีนเกินกว่าร้อยละ 70 จึงจะเปิดได้ คงเป็นเรื่องยาก เพราะหลายมหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อม รวมทั้งนักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนน้อยมาก โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียง ร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ปกครองหลายคนจึงเป็นกังวล ส่วนนักศึกษาเองมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนทางเลือก มากกว่าที่รัฐจัดให้ เพราะไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนที่รัฐจัดหาและอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์ อยากให้รัฐบาลฟังเสียงของกลุ่มคนเหล่านี้บ้างอย่าคิดแทนเขา เพราะรัฐมีหน้าที่ในการดูแลประชาชน อย่าปัดความรับผิดชอบต่อของชีวิตนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ” นางสาวทัศนีย์ กล่าว