โฆษกเพื่อไทย จี้รัฐเร่งขอสิทธิ์ผลิตยา “โมนูลพิราเวียร์” ด่วน หลังต่างประเทศเริ่มขาย เตือนหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่าตกขบวน พร้อมถาม อภ.ซื้อโมเดอร์นาแพง ระวัง กรรมตามทัน

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลยังคงบริหารจัดการล้มเหลวเสมอต้นเสมอปลาย โดยเฉพาะการจัดการวัคซีนทุกรูปแบบ ทั้งวัคซีนจากภาษีประชาชน หรือวัคซีนจากเงินในกระเป๋าของประชาชน เพราะจนถึงขณะนี้ยังมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดแม้วัคซีนเข็มแรก ขณะที่ทั่วโลกก้าวข้ามเรื่องวัคซีน ไปที่การผลิตคิดค้นยาเม็ดสำหรับกินป้องกันโควิดแล้ว อย่างยาโมลนูพิราเวียร์ที่สหรัฐอยู่ในช่วงของการทดลองประสิทธิภาพในขั้นสุดท้าย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์เดลต้าได้ และหากผ่าน อย.ของสหรัฐ ก็เตรียมผลิตออกจำหน่ายภายในเดือนนี้ จึงอยากให้รัฐบาลเตรียมการให้พร้อม ทั้งในเรื่องการเร่งสั่งจองซื้อยาทันทีก่อนที่การทดลองจะแล้วเสร็จ เพื่อป้องกันราคาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังผ่านการรับรอง ขณะเดียวกันองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ก็ควรวางแผนเจรจากับผู้ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ในการซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตในประเทศ อย่าปล่อยให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ตกขบวนซ้ำแล้วซ้ำอีก เพราะไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ

นางสาวอรุณี ยังกล่าวอีกว่า ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนที่ประชาชนควักเงินจ่ายเองอย่างโมเดอร์นานั้น ยังพบความผิดปกติ เพราะการสั่งซื้อผ่าน 2 หน่วยงานมีราคาที่แตกต่างกันมาก โดย อภ. ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลเอกชนรวม 9 ล้านโดส ราคาอยู่ที่โดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายบุคคล ขณะที่การจัดซื้อโมเดอร์นาของสภากาชาดไทย 1 ล้านโดส ราคาอยู่ที่โดสละ 966.75 บาท รวมค่าขนส่งอย่างเดียว ราคาต่างกันถึงโดสละ 133 บาท คิดเป็นเงินส่วนต่างเกือบ 1,200 ล้านบาท เหตุใดการจัดซื้อผ่านตัวแทนหน่วยงานของรัฐจึงมีการบวกค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันมากขนาดนี้ เป็นการกระทำที่บีบให้ประชาชนจนมุมไม่มีทางเลือก มีหน้าที่อย่างเดียวคือจ่ายเงินเพื่อแลกกับวัคซีนที่ดีให้กับตัวเองหรือ อภ.ควรออกมาชี้แจงในเรื่องนี้ด้วย

“ในความเป็นจริง ประชาชนไม่ควรเสียเงินค่าวัคซีนเองด้วยซ้ำ แต่เพราะวัคซีนบางตัวถูกตั้งคำถามเรื่องประสิทธิภาพ จึงต้องเจียดเงินที่มีน้อยนิดมาจ่ายเพื่อแลกกับความปลอดภัยกับโรคระบาด อย่าให้ประชาชนออกมาพูดว่าหน่วยงานของรัฐค้ากำไรกับประชาชน ทั้งที่เป็นผู้รับใช้ประชาชน ระวังนะคะ บวกเยอะกรรมจะตามไปเคาะประตูบ้านท่าน” นางสาวอรุณีกล่าว