อนุสรณ์ ถาม ประยุทธ์ ไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ถึงกล้าบอก ยินดีเป็นนายกฯอีกสมัย

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวในขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ว่า ประชาชนเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในวงกว้าง ในขณะที่รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาภายในพรรคร่วมรัฐบาลปมยึดคืนหน่วยงาน-ทวงคืนหน่วยงานกันไปมาจนวุ่นวาย น้ำท่วมมาเกือบเดือนยังไม่เห็นรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ข้าวหอมมะลิที่กำลังจะออกต้องจมน้ำ ส่วนที่พอขายได้ก็ขายในราคาถูก ไม่พอต้นทุนการผลิต วิกฤตเศรษฐกิจลามถึงโรงสีขาดสภาพคล่องจนต้องปิดกิจการ กระทบในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมด รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน แต่ไม่ยอมแก้ไข เพราะสาละวนอยู่แต่กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงที ไม่ใช่ว่าพอทวงคืน 4 หน่วยงานกลับมาได้ ก็กระหยิ่มยิ้มย่องกอดคอกันต่อไป ละทิ้งและไม่สนใจแก้ปัญหา ทอดทิ้งประชาชน

7 ปีของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สร้างวิกฤตทุกมิติ ทั้งวิกฤตการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิกฤตโควิด ลามถึงวิกฤตเศรษฐกิจ น้ำท่วม ราคาน้ำมันแพง ค่าครองชีพสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ พล.อ.ประยุทธ์ ไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ถึงบอกว่ายินดีเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย ต้องถามประชาชนด้วยว่ายินดีหรือไม่ เพราะมีประชาชนเกือบร้อยละ 70 สะท้อนผ่านนิด้าโพล ถึงเวลาที่พล.อ.ประยุทธ์ ควรยุติบทบาททางการเมืองได้แล้ว เพราะบริหารงานล้มเหลว ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีศักยภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนเดือดร้อน

“รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ แก้โควิดผิดพลาดล้มเหลว แก้น้ำท่วมก็ล่าช้า ไม่เยียวยาประชาชน วิกฤตโรคระบาด วิกฤตเศรษฐกิจ การเมืองไร้เสถียรภาพ น้ำมันแพง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำประชาชนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” นายอนุสรณ์ กล่าว