สภาปิด แต่พฤติกรรมส่อทุจริตไม่ลดหย่อน “ยุทธพงศ์” เปิดปมประมูลจ้างเหมาดูแลมอเตอร์เวย์มีพิรุธ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเปิดเผยความไม่โปร่งใส ‘โครงการประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระบบอำนวยการจราจร ระบบไฟฟ้า และโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ราคางบประมาณ 255 ล้านบาท แต่เกิดเรื่องพิศดาร ผู้ชนะการเสนอราคาต่ำกลับแพ้การประมูล โดยมีบริษัทร่วมเสนอราคาทั้งหมด 3 รายคือ 1. บ.ล็อกซ์เล่ย์ ยื่นราคา 239 ล้านบาท 2. บ. 4SF 3. บ.จีเนียสทราฟฟิค แต่เกิดเรื่องพิศดารที่เกิดขึ้นคือ วันที่ 30 กันยายน 2564 บ.ล็อกซ์เล่ย์ ผู้ยื่นประมูลราคาถูกที่สุด ได้รับหนังสือแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากแม้เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด หมายความว่า ยื่นประมูลราคาถูก แต่ไม่ให้คะแนนด้านเทคนิคอย่างอื่น ทำให้ บ.ล็อกซ์เล่ย์ แพ้การประมูล และประกาศผู้ชนะการเสนอราคาคือ บ. 4SF (กิจการร่วมค้า) เสนอราคาที่ 238.8 ล้านบาท

ประเด็นความน่าสงสัยในกรณีดังกล่าว คือ เหตุใด บ.4SF จึงชนะการประมูล ทั้งยังเสนอราคาที่ 238.8 ล้านบาท ถูกกว่า บ.ล็อกซ์เล่ย์เพียง 2 แสนบาท ถือเป็นการเล่นแร่แปรธาตุเพราะรู้ราคาผู้ชนะก่อนแล้วหรือไม่ พร้อมตั้งคำถามว่าการให้คะแนนด้านเทคนิคเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูลโปร่งใสหรือไม่

นายยุทธพงษ์ ตั้งข้อสังเกตว่า เรื่องนี้ขัดต่อนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ได้ประกาศชี้แจงไว้เมื่อครั้งการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคือ ให้ทุกหน่วยงานใต้อำนาจยึดระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งงานนี้ผู้รับผิดชอบโดยตรงภายใต้อำนาจนายศักดิ์สยาม คือนายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ต้องตอบคำถามนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมาเฟียมอเตอร์เวย์หรือไม่ เพราะอาจส่งผลฉุดรั้งความล่าช้าของนโยบาย รมว.คมนาคม เรื่องการทำ ระบบ M-FLOW ผ่านด่านก่อน จ่ายทีหลัง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่าน เพิ่มเติมอีก 1 เรื่องด้วย เพราะอาจไม่ได้รับเงินบำรุงดูแลเหมือนดั่งเดิม โดยจะยื่นเรื่องนี้ให้ รมว.ศักดิ์สยาม ตรวจสอบต่อไป