“เพื่อไทย” จี้ “ประยุทธ์” ลงพื้นที่แก้ปัญหา ไม่ใช่แค่สร้างภาพ ชี้ ประเทศต้องการผู้นำที่เก่งที่แก้ปัญหาได้ แนะ แก้ปัญหา 8 ข้อ เยียวยาน้ำท่วม ข้าวถูก ปุ๋ยแพง น้ำท่วม หนี้ท่วม อดอยาก ตกงาน ประเทศล้าหลัง

นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส. อุบลราชธานี เขต 4 คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะได้ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ ได้เข้าไปสัมผัสปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง เหมือนที่ เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรของพรรคเพื่อไทยที่ลงไปสัมผัสความเดือดร้อนของประชาชน และ ทราบถึงปัญหา และพร้อมหาทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรม สิ่งที่ผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาหารือในสภาผู้แทนฯขอให้ท่านนำมาทำให้เป็นรูปธรรมบ้าง ไม่ใช่จะลงไปแค่แจกถุงยังชีพ เพื่อสร้างภาพ เพื่อไปหาเสียง หรือไปเพิ่อวัดกระแสกันเองภายในพรรค เพราะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ และพลเอกประวิตร ลงพื้นที่จังหวัดไหนโดยเฉพาะในภาคอีสาน ก็จะมีประชาชนไปชุมนุมประท้วงเพื่อด่าทอขับไล่ แทบทุกจังหวัด ซึ่งแสดงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากความล้มเหลวในการบริหารราชการของพลเอกประยุทธ์

ในภาวะวิกฤตปัจจุบัน ประเทศไทยต้องการผู้นำที่เก่งและรู้จริง สัมผัสปัญหาจริง และ แก้ปัญหาได้จริง ไม่ใช่ผู้นำที่อยู่ในหอคอยงาช้าง ไม่เห็นหัวประชาชน ปัญหาราคาข้าวถูก ปุ๋ยแพง การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรล่าช้าทุกอย่าง ถนนท้องถิ่นมีแต่หลุม ขาดงบประมาณซ่อมบำรุง ความทุกข์ร้อนหล่านี้ท่านควรรีบเร่งแก้ไข ไม่ใช่ยึดอำนาจมา แล้วมาเขียนกติกาเพื่อให้ตนสืบทอดอำนาจ ไม่เคยสัมผัสประชาชน จนกระทั่งมีความขัดแย้งกันในพรรค ถึงจะคิดลงพื้นที่เพื่อแย่งเสียง ส.ส. และไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะถ้าสนใจความเดือดร้อนของประชาชน ประชาชนคงไม่เดือดร้อนและลำบากกันขนาดนี้ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา และ เดือดร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้พลเอกประยุทธ์ ลงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยขอเสนอ 8 ปัญหาให้พลเอกประยุทธ์ เร่งแก้ไขดังนี้

  1. ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวจะมีแผนแก้ไขอย่างไร การยกเลิกแผนการจัดการน้ำขนาดใหญ่ ที่พรรคเพื่อไทยเสนอในอดีต ได้มีแผนงานใหม่มาแทนที่หรือไม่
  2. ความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะน้ำท่วม รัฐบาลจะมีแนวทางในการเยียวยาอย่างไร
  3. ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ทำให้รายได้ประชาชนลดลงมาก แถมโรงสีหลายแห่งจะหยุดรับซื้อข้าวเปลือก เพราะขาดสภาพคล่อง รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไร
  4. ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาปุ๋ยกลับมีราคาสูงขึ้นมากพลเอกประยุทธ์ จะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร
  5. นโยบายหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่อง ราคาสินค้าเกษตร ที่ขายฝันไว้ เมื่อไหร่จะลงมือทำ เพราะใกล้จะยุบสภาแล้ว
  6. ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร มีหนี้สินล้นพ้นตัวพลเอกประยุทธ์ จะช่วยเหลืออย่างไร
  7. นักศึกษาที่จบการศึกษาตกงานเป็นจำนวนมากพลเอกประยุทธ์ จะหางานที่ไหนให้พวกเขาทำ
  8. สภาวะของประเทศเสื่อมถอยทุกด้าน ถนนท้องถิ่นเสื่อมโทรมชำรุด ประชาชนหมดหวังกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จะแก้ไขอย่างไร

นี่เป็นปัญหาพื้นฐานที่พลเอกประยุทธ์ จะต้องรับรู้ และจะต้องหาทางเร่งแก้ไข ไม่เหมือนที่รัฐบาลพูดว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดี ซึ่งตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าพลเอกประยุทธ์ ไม่รู้ปัญหาก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ และถึงแม้รู้ปัญหาก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ ก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะขาดความรู้ความสามารถ ซึ่งพิสูจน์จาก 7 ปีที่ผ่านมา ถ้าพลเอกประยุทธ์ รู้ตัวก็ควรจะไปได้แล้ว อยู่ต่อไปประชาชนจะยิ่งออกมาขับไล่มากขึ้น ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยรู้ปัญหาดีและจะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน ซึ่งพิสูจน์ได้จากผลงานในอดีตที่ประชาชนยังจำกันได้ดี