“จักรพล”อัด“บิ๊กตู่”ไม่เคยจริงใจช่วยเกษตรกร ชาวนาภาคเหนือช้ำหนัก ข้าวราคาตก ซ้ำร้ายโรงสีไม่รับซื้อข้าว

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพราะในปีนี้ ราคาข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ ตกต่ำมาก ปัจจุบันราคาที่โรงสีรับซื้ออยู่ที่ 5.20 -5.50 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาต้นทุนการปลูกข้าวปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันราคาปุ๋ย ขนาดน้ำหนัก 1 ตัน ที่ ปรับขึ้นเป็น 960-980 บาท รวมทั้งผลจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ต้นทุนค่าขนส่งปรับขึ้นมาเป็นเท่าตัว กระทบกับต้นทุกการผลิตของเกษตรกร

นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ โรงสีหลายแห่งไม่รับซื้อข้าวจากเกษตรกร เพราะไม่มีเงินรับซื้อข้าวแล้ว และในกรณีที่ยังมีข้าวค้างอีกมาก ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงสี ไม่เคยจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ สุดท้ายหลายโรงสีไปต่อไม่ได้จึงปิดกิจการเป็นจำนวนมาก เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนในการเก็บรักษาข้าวได้ นอกจากนี้สต็อกข้าวสารเดิมไม่สามารถระบายออกได้ เพราะรัฐไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการข้าว

นายจักรพล กล่าวด้วยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคเกษตรน้อยมากและไม่เคยทำตามนโยนบายที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรกร หรือที่เรียกกันว่า “ค่าเก็บเกี่ยว” ซึ่งในปีที่ผ่านมารัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ จนถึงปัจจุบันเกษตรกรยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวแต่อย่างใด จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ควรที่จะให้เกิดความล่าช้าในการช่วยประชาชน

“ก่อนที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเปิดประเทศ ช่วยหันมาสนใจพี่น้องประชาชนในประเทศบ้าง ไม่ควรเอาแต่จกตาประชาชนให้ผ่านไปวันๆ หากการส่งออกสินค้าเกษตรดีจริง เกษตรกรคงรวยไปแล้ว แต่ปัจจุบันเกษตรกรยิ่งทำมาก ก็ยิ่งจน พลเอกประยุทธ์ไม่เคยให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร กลับไปให้ความสำคัญกับความมั่นคง งบประมาณหลายแสนล้านที่หมดไปกับการซื้ออาวุธหากนำมาช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงใจ ก็จะสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นอย่างแน่นอน” นายจักรพล กล่าว