‘สกุณา สาระนันท์’ ผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการผลักดันครามสกลมาสู่ผ้าย้อมครามขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนชาวจังหวัดสกลนคร

‘สกุณา สาระนันท์’ ส.ส. สกลนคร ผู้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการผลักดันครามสกลมาสู่ผ้าย้อมครามขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนชาวจังหวัดสกลนคร ได้มาเล่าถึง วันพรุ่งนี้เพื่อสินค้าโอทอปไทย ที่จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยผู้นำที่มีหัวใจที่เข้าถึงภูมิปัญญา และมีสายตาที่เข้าถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ แปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์จากทรัพยากรและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งได้

.

นอกจากนี้ผ้าย้อมครามสกล ยังได้รับการหยิบยกมาใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในชุดอีสานฟิวชั่น บนเวทีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทย ในครั้งนี้ด้วย

.

#พรุ่งนี้เพื่อไทย #เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน  

ติดตามเนื้อหาคำกล่าวของ สกุณา สาระนันท์ ได้ที่นี่ คลิก : https://www.facebook.com/pheuthaiparty/photos/a.153985257967754/4842929432406623/  

Categories: Get the facts