เปิดตัวทีมโฆษกเพื่อไทยโฉมใหม่ “ธีรรัตน์” พร้อม 4 รองโฆษกเชี่ยวชาญทุกด้าน ย้ำพรุ่งนี้เพื่อไทยของสาธารณสุข การศึกษาและประชาธิปไตยต้องดีกว่าเดิม

ทีมโฆษกพรรคเพื่อไทย นำโดยนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมืองพรรค นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรค นางสาวณหทัย เล็กบำรุง รองโฆษกพรรค นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษกพรรค นางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องพรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน

นางสาวอรุณี กล่าวว่า การเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถือเป็นวาระใหญ่ของประเทศ รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องทำคู่ขนานไปกับการอยู่กับโรคระบาดอย่างปลอดภัย ประชาชนต้องกลับมาใช้ชีวิต เลี้ยงชีพและทำมาหากินได้ รัฐบาลต้องให้ความมั่นใจกับประชาชนและต่างประเทศ ด้วยการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนต้องดำเนินต่อไป พร้อมกับการป้องกันและมาตรการการดำเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการของรัฐต้องชัดเจน เช่น การเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วย ATK การจัดหายาป้องกันโรคโควิด-19 รวมทั้งการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในหลายระลอกที่ผ่านมา เป็นต้น จึงอยากให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าการเปิดประเทศจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่

นางสาวธีรรัตน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การตอบรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นอย่างดี งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสะท้อนเจตนารมย์ของพรรคเพื่อไทย ที่ต้องการ “ดิสรัปต์” พรรคในเชิงโครงสร้างผ่านคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่ผนึกกำลังคนหลายรุ่นทั้งผู้มากประสบการณ์และคนรุ่นใหม่มาทำงานร่วมกัน ซึ่งมาพร้อมกับแนวคิด นโยบายในด้านต่างๆ ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา ประชาธิปไตยและความเหลื่อมล้ำ พรรคเพื่อไทยยืนยันในเจตนารมย์การทำงานที่ชัดเจน สอดรับการทำงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของพรรคที่ใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน ขณะที่คณะทำงานกองโฆษกพรรคเพื่อไทยจะเชื่อมความสัมพันธ์และสื่อสารสิ่งที่พรรคจะนำเสนอออกไปสู่ประชาชน ผ่านทุกช่องทางของพรรคเพื่อไทย ภายใต้แนวคิดหลัก “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” ใน 3 ด้าน ได้แก่

1.ปากท้องของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข พรรคเพื่อไทยจะแก้ปัญหาประชาชนให้กลับมาอยู่ดีกินดี เพื่อให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ในทุกข์ระดับ ทั้งทุกข์คนหาเช้ากินค่ำ ทุกข์ของเกษตรกร ทุกข์ของเอสเอ็มอี พรรคเพื่อไทยจะขอรับทุกข์ สร้างสุขให้ประชาชน
2.สุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งเป็นต้นเหตุเบื้องต้นของการดำเนินชีวิต จะต้องเร่งแก้ไขดำเนินการ โดยเฉพาะการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจ แต่ต้องดำเนินการด้านความปลอดภัยในสุขภาพของประชาชนอย่างรอบคอบ
3.ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ ต้องคืนกลับมาสู่มือประชาชน เพื่อให้การแก้ปัญหาประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

นายสาวธีรรัตน์ ยังได้แนะนำทีมโฆษกชุดใหม่ ได้แก่ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ คมนาคมและการพัฒนาเมือง นางสาวณหทัย เล็กบำรุง เชี่ยวชาญด้านซอฟต์พาวเวอร์และธุรกิจสมัยใหม่ นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย นางสาวชญาภา สินธุไพร เชี่ยวชาญด้านการสภา ต่างประเทศ และโซเชียลมีเดีย

นางสาวธีรรัตน์ กล่าวถึงกรณีการออกแถลงการณ์ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า พรรคเพื่อไทยจะนำข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะใช้กลไกของรัฐสภาในทุกช่องทาง ยุติความขัดแย้งในระยะยาวต่อไปให้ได้ พร้อมยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะไม่มองข้ามเสียงของประชาชน และมีความตั้งใจที่จะนำข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของประชาชนในสิทธิประกันตัวให้กับผู้เห็นต่างทางความคิดให้ได้

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า การออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา ถือเป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ของพรรคเพื่อไทยที่ประกาศในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ยืนยันว่า สิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ผู้ที่มีความเห็นต่างทางความคิดไม่ควรถูกจองจำ พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เข้าสู่กลไกของสภา และทำงานควบคู่ไปกับพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยยืนยันจะผลักดันข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชน ทุกคนต้องได้รับการดูแลคุ้มครองตามสิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญ

นางสาวอรุณี กล่าวว่า รัฐต้องไม่เป็นชนวนของความขัดแย้ง กระบวนการยุติธรรมต้องยึดมั่นในหลักนิติรัฐ นิติธรรมเพื่อให้สังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแห่งประชาธิปไตยเหมือนเดิม