“สุทิน คลังแสง” แถลงผลการประชุม ส.ส.เพื่อไทย เตรียมตั้งกระทู้สดถามรัฐ “ราคาข้าวตก-ราคาน้ำมันพุ่ง” ชาวบ้านเดือดร้อนสาหัส รัฐต้องมีคำตอบ

นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์วาระการรประชุมที่จะเข้าสู่ที่ประชุม ด้วยหลักวิชาการ วิเคราะห์ผลดีผลเสียทุกแง่มุม เพื่อให้สมาชิกพรรคนำไปศึกษา ใช้อภิปราย และช่วยการตัดสินใจได้ดีขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ
.
สำหรับการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรของ ส.ส.พรรคเพื่อไทยในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการเปิดสมัยประชุมสภา ก็จะเร่งดำเนินการนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรทันที โดยคณะกรรมการยุทธศาตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกำหนดกรอบกระทู้สดที่สำคัญจำนวน 3 กระทู้ คือ 1. กรณีราคาข้าวเปลือกตกต่ำ โดยนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย 2. กรณีราคาน้ำมันสูงขึ้น โดย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ และ 3. กรณีปัญหาการแต่งตั้งพระสงฆ์ โดย นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร
.
นอกจากนี้ ในสมัยประชุมสภาฯที่ผ่านมา พบว่ามมีรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สดจำนวนมาก จนส่งผลเสียต่อการตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของสภา และส่งผลกระทบต่อการตั้งกระทู้ภายในสภาผู้แทนราษฎร เพราะเมื่อกระทู้ค้างในสภาก็ทำให้ไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้ ซึ่งอยากให้รัฐมนตรีให้ความเคารพให้เกียรติต่อการทำงานของสภา และเสนอว่า ถ้ารัฐมนตรีจะไม่มาตอบกระทู้สดของสภาผู้แทนราษฎร ก็ควรจะมีมติคณะรัฐมนตรีมารองรับ และหากยังหลีกเลี่ยงการมาตอบกระทู้ของสภาก็จะมีมาตรการอื่นต่อไป
.
ส่วนกรณีการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น ท่านชัยเกษม นิติสิริ ได้แถลงและอธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจนรอบคอบและครบถ้วนดีแล้ว ซึ่งเป็นเจตนาดีที่ประสงค์จะใช้สภาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประเด็นนี้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกนำไปบิดเบือนให้เกิดความคลาดเคลื่อน เราจึงประสงค์ใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นที่พูดคุยแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ระดับฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลจะได้พูดคุยกันและเมื่อเห็นพ้องต้องกันก็นำเข้าหารือในสภาผู้แทนฯ และท้ายสุดต้องฟังเสียงประชาชน ฝ่ายการเมืองนำเสนอได้แต่ต้องฟังเสียงประชาชน ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการแย่งคะแนนกันหรือไม่นั้น เราไม่ได้มองเป็นเรื่องการแย่งคะแนน แต่เรามองเป็นปัญหาที่ไม่ควรนิ่งดูดายในความทุกข์ยากเดือดร้อน