“ชญาภา” วอนบางกลุ่มหยุดด้อยค่าคนอีสานด้วยทัศนคติเชิงลบ เพื่อไทยเตรียมยื่นหนังสือร้องดีอีเอสตรวจสอบด่วน

นางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการพูดคุยในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์โดยมีการแสดงทัศนคติด้านลบเชิงดูถูก เหยียดหยาม ด้อยค่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือคนอีสานว่า ในฐานะที่เป็นลูกหลานคนอีสานมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกอีสาน มีความสำนึกในรากเหง้าของภาคอีสาน และมองว่าถิ่นกำเนิดไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ หรือเกิดในภูมิภาคใด มีพื้นฐานสังคมแบบใด ย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกิดในภูมิภาคใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติได้

นางสาวชญาภา กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการละเลยปัญหาด้านความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากทัศนคติของคนในสังคมที่ถูกกล่อมเกล่าปลูกฝังมา ขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จนนำไปสู่การดูหมิ่น ดูถูก กล่าวหา ผลิตซ้ำมายาคติจนถูกทำให้เป็นเรื่องปกติ (normalize) ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเกลียดชัง จนสร้างความขัดเเย้ง ความแตกเเยกในสังคมได้ รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ตั้งแต่รากของปัญหาคือระบบการศึกษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมไทยให้ได้

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุด เตรียมยื่นหนังสือต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงในการแสดงความคิดเห็นที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามบานปลายต่อไป