เพื่อไทย ช่วยชุมชนย่านบางกอกน้อยหลังถูกน้ำท่วมกว่า 2 เมตรครึ่ง อนาถประชาชนต้องใช้เงินซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบน้ำเองวอนรัฐดูแล

พรรคเพื่อไทย นำโดยนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานพื้นที่เขตเลือกตั้ง กทม.โซน 2 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตบางพลัด ,นายศิลปวิชญ์ น้อยสมมิตร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตธนบุรี และนายชัชนภ นักสอน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกน้อย พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่มอบของใช้อุปโภคและบริโภคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนสันติชนสงเคราะห์ และ ชุมชนวัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า ชุมชนสันติสงเคราะห์ ซึ่งมีน้ำขึ้นสูงสุดในวันที่ 8 พฤศจิกายน ระดับน้ำสูงประมาณ 2 เมตรครึ่ง มีปัญหาหลักคือพนังกั้นน้ำคลองบางกอกน้อยชำรุด ทำให้น้ำซึมจากพื้นดินเข้าท่วมบ้านประชาชน แม้มีการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการ เครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ อีกทั้งชาวบ้านต้องระดมเงินบริจาคเพื่อเติมน้ำมันในการสูบน้ำเอง ทั้งนี้จึงอยากให้ภาครัฐสร้างและซ่อมบำรุงพนังกั้นน้ำ เพิ่มจำนวนเครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ซ้ำซากในภาคกลาง ต้องแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาระยะยาว ทั้งการใช้พื้นที่ กทม.ซึ่งมี 50-60 แห่ง ซึ่งมีลักษณะ ‘แอ่งน้ำ’ สร้างเป็น ‘แก้มลิง’ เพื่อรองรับน้ำเพื่อการระบาย รวมถึงการเพิ่มอุโมงค์ยักษ์ เพื่อรองรับน้ำด้วย ส่วนการแก้ปัญหาบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำหรือริมคลอง ต้องจัดระเบียบโดยการแก้ไขหรือออกกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างริมน้ำ กำหนดมาตรฐานระดับการยกพื้นบ้านหรือตั้งเสาสูง และอื่นๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากลักษณะนี้ได้

นายพงศ์พันธ์ และนายชัชนภ ได้ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักระบายน้ำ หรือสำนักงานเขต ให้มาดูแลชาวชุมชน ทั้งเรื่องพนังกั้นน้ำและเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอในการป้องกันน้ำท่วม แม้ที่ผ่านมามีการประสานกองทัพเรือ ลงมาวางแนวกระสอบทราย แต่ยังไม่สามารถป้องกันน้ำที่หลากท่วมมาจากคลองบางกอกน้อยและคลองสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงและเชื่อมต่อกันได้