“พรรคเพื่อไทย” ระดมพลรับฟังปัญหาประมงไทย เตรียมนำข้อเสนอและข้อสังเกตเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรค ก่อนผลักดันเป็นนโยบาย “นพ.ชลน่าน” พร้อมใช้กระบวนการสภาผลักดันการแก้ไขปัญหา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายจักรพงษ์ แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค พร้อมด้วยสมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังปัญหาการประกอบการประมง จากนายกำธร มงคลตรีรัตน์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ อดีต ส.ว. ผู้ประกอบกิจการประมงอาวุโสและอดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนผู้ประกอบการประมงและนายกสมาคมประมงจังหวัดต่างๆ
.
โดยสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ฝากให้พรรคเพื่อไทยถึงปัญหาการประมงในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจถึงปัญหาและไม่เข้าถึงการประมงอย่างแท้จริงของกรมประมงและรัฐบาลที่ผ่านๆ มา ทั้งเรื่องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย ที่จะเกิดทางให้มีการก่อตั้งสภาการประมง ขึ้นมาแก้ไขปัญหาของการประมงในภาพรวม แต่ที่ผ่านมา 2 ปีกลับไม่มีความคืบหน้า รวมถึงการผลักดันร่างกฎหมายกองทุนการประมง และปัญหาเงื่อนไขไอยูยู ของสหภาพยุโรป แม้วันนี้จะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาล่าช้า เนื่องจากรัฐบาลไม่เข้าใจในสิ่งที่ถูกท้วงติงมาจึงแก้ไขไม่ถูกจุด รวมไปถึงการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้าหลังและเป็นอุปสรรคกับการประกอบการประมงในปัจจุบัน รวมทั้งฝากให้พรรคเพื่อไทยพิจารณากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรและการประมงทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและพี่น้องชาวประมงด้วย
.
นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ โดยเฉพาะปัญหาของพี่น้องชาวประมง จะมีการรวบรวมและนำเข้าสู่การกลั่นกรองของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย ซึ่งจะกลั่นกรองออกมาเป็นยโบายที่เป็นประโยชน์ทั้งหมด ในส่วนของปัญหาที่พี่น้องชาวประมงได้รับผลกระทบวันนี้ เป็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากการบริหารจัดการของรัฐ ที่ดำเนินการไปโดยไม่เข้าใจปัญหาและไม่รับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวประมง ทำให้แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นประมงทะเล ประมงน้ำจืดหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการประมง แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาก็กลับกลายเป็นการสร้างปัญหา ดังนั้นพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองตัวแทนของพี่น้องประชาชนจึงต้องรับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา
.
น.พ.ชลน่าน กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมผลักดันมานาน เนื่องจากเป็นเหมือนสภาองค์กรวิชาชีพ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทางกฎหมาย ก็จะรับเอาข้อสังเกตและข้อเสนอไปศึกษาโดยฝ่ายกฎหมายของพรรค หากจะต้องดำเนินการอะไรเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ก็จะเร่งดำเนินการลดอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด รวมทั้งใช้กระบวนการสภา ในการผลักดันการแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลางและระยะยาว