ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๙ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ