กลุ่มสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์พบเพื่อไทย เชื่อมสัมพันธ์การค้า แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การเมือง

ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง นายชูศักดิ์ ศิรินิล กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง นายภูมิธรรม เวชยชัย กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง นางนลินี ทวีสิน กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ ประกอบด้วย นางซีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ เอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และนายฌอง พอล เชนนิงเกอร์ เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย พูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พร้อมให้ความสนใจทิศทางการดำเนินนโยบายทางเมืองของพรรคเพื่อไทยนับจากนี้

สำหรับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ ประกอบด้วย 3 ประเทศได้แก่ ประเทศเบลเยียม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศลักเซมเบิร์ก อยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับอาเซียน มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจการเงิน และมีระบบอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้สหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ยังเป็นกลุ่มประเทศที่เปิดกว้างทางการค้าและการลงทุนจากภายนอก จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสตลาดที่มีศักยภาพของไทยในอนาคต

โดยก่อนหน้านี้ นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทยได้เข้าพบคณะผู้บริหารพรรค เพื่อพูดคุย หารือ และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองไทยอีกด้วย