ยิ่งลักษณ์พบควีนเอลิซาเบธ

ภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรของ ‘ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร’ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อรื้อฟื้นความเชื่อมั่นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย และพร้อมกันนั้นยังได้พระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกในรอบสิบกว่าปีที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์
.
13 พฤศจิกายน 2555 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้โปรดเกล้าฯ ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ ระหว่างที่นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรมีภารกิจเดินทางเยือนประเทศอังกฤษตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ครบรอบ 400 ปีระหว่างไทยและอังกฤษ ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2555
.
สำหรับการเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เดวิด คาเมรอน ได้มีการหยิบยกประเด็นที่จะกระชับความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจในลักษณะการหารือเชิงยุทธศาสตร์ (strategic dialogue) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขยายความร่วมมือต่างๆ ในหลายมิติ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าให้กับนักธุรกิจไทยและนักเรียนไทยให้มากขึ้นด้วย
.
โดยตลอด 2 วันที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ เยือนสหราชอาณาจักร ได้เข้าหารือกับประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน รวมทั้งนักธุรกิจไทยจากสาขาต่างๆ ที่ร่วมเดินทางไปกับคณะฯ ได้แก่ สาขาการเงินการธนาคาร อาหารและสินค้าเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว สินค้าดีไซน์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อัญมณีและเครื่องประดับ ชิ้นส่วนยานยนต์ ตลอดจนสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร
.
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ยังพาทีมเศรษฐกิจจัดโรดโชว์นำเสนอนโยบายสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 2.27 ล้านล้านบาท หรือ โครงการลงทุนเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมมูลค่ากว่า 3.5 แสนล้านบาท เป็นต้น ให้กับกลุ่มนักลงทุนจากหลากหลายสถาบันฯ ในสหราชอาณาจักร โดยได้มีผู้บริหารกองทุนเข้าร่วมมากกว่า 80 ราย และได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเป็นอย่างมาก
.
“ดิฉันยืนยันว่าจะสร้างความมั่นคงทางการเมืองและพื้นฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป โดยยึดหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาล ประชาชนได้ให้อำนาจที่เป็นเอกฉันท์แก่รัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง และด้วยการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลจะดำเนินการกับอำนาจที่ต่อต้านประชาธิปไตยที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย
ความมั่นคงทางการเมืองเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน … รัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการปรองดองบนพื้นฐานนิติรัฐ และการเจรจาระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง”
.
คือส่วนหนึ่งจากสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ระหว่างมื้ออาหารกลางวันร่วมกับนักธุรกิจสหราชอาณาจักร และนักธุรกิจชาวไทย จัดขึ้นโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ United Kingdom Trade and Investment เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555
.
#ณวันนั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภารกิจการเยือนสหราชอาณาจักรของนายกรัฐมนตรีหญิง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้นไม่ได้แค่เพียงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศอย่างสหราชอาณาจักร แต่ยังมีภารกิจหลักที่สำคัญคือ การเร่งรื้อฟื้นความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของประเทศไทยในทุกมิติ เพื่อนำมาสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากประเทศไทยจมอยู่กับความวุ่นวายทางการเมืองมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่รัฐประหารปี 2549 ลากยาวมาถึงความรุนแรงทางการเมืองบนท้องถนนเมื่อปี 2552 – 2553
.
ประเทศไทยก็ได้มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้สำเร็จ
อ้างอิง:
https://www.posttoday.com/politic/news/187977
https://mgronline.com/politics/detail/9550000138871
https://prachatai.com/journal/2012/11/43591
https://www.thairath.co.th/content/305654
https://www.ft.com/…/10b9a686-2cc1-11e2-a95d-00144feabdc0