โอบามา พบ ยิ่งลักษณ์

การเลือกตั้งในปี 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกนับจากการรัฐประหารปี 2549
.
#ณวันนั้น ประเทศไทยภายใต้รัฐบาล ยิ่งลักษณ์​ ชินวัตร ได้รับการต้อนรับและการยอมรับเป็นอย่างดีจากนานาชาติ หลายประเทศต่างพร้อมจะเดินทางเพื่อเข้ามาหารือกับประเทศไทย โดยหนึ่งในประเทศที่ให้ความสนใจกับประเทศไทยในทันทีคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของรัฐบาลประธานาธิบดี บารัค โอบามา
.
18 พฤศจิกายน 2555 หรือ วันนี้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์​ ชินวัตร ได้มีโอกาสต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค โอบามา ซึ่งมีกำหนดเดินทางมาเยือนอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2555 โดยการเดินทางมาอาเซียนครั้งนี้ถือเป็นการทัวร์เอเชียครั้งแรกของโอบามา หลังจากชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยที่ 2
.
สาเหตุที่ผู้นำสหรัฐฯ เลือกภูมิภาคเอเชียเป็นจุดหมายปลายทางแรก เนื่องจากเล็งเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียนั้นมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นหมุดหมายแรกที่โอบามาเลือกมา ซึ่งตรงกับในวาระโอกาสความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สหรัฐฯ ครบรอบ 180 ปี
.
สำหรับวาระการหารือในระดับทวิภาคีในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นพ้องกันที่จะมุ่งเน้นไปยังการร่วมกันกำหนดทิศทางยุทธศาตร์ร่วมกันในอนาคต ตลอดจนไปถึงระดับภูมิภาคในลำดับถัดไป โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้กล่าวว่า หลังจากที่หารือกับประธานาธิบดีโอบามาแล้วประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาจะร่วมกันพัฒนาหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความมั่นคง และการศึกษา เป็นต้น
.
ขณะที่ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังได้แสดงความยินดีต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น พร้อมกับย้ำว่า ประเทศไทยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
.
#ณวันนั้น สะท้อนให้เห็นและพิสูจน์อย่างเป็นประจักษ์ชัดแจ้งว่า การที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ตามครรลองประชาธิปไตยสากล ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติบนเวทีโลกอย่างแท้จริง
—-
อ้างอิง
https://bit.ly/3HuEj4Z
https://news.thaipbs.or.th/content/126867
https://www.ryt9.com/s/mfa/1533097